Zorgen rondom hoge besmettingscijfers Nieuw-West

Halsema: “We moeten weer doordringen, maar hoe?”

Op gepaste afstand bij Huis van de Wijk Ru Paré in Slotervaar

Invloedrijke mensen, sleutelfiguren, constructieve meedenkers. Ze kwamen vorige week op verzoek van stadsdeelvoorzitter Emre Unver, de GGD en burgemeester Femke Halsema bijeen in Nieuw-West. Het coronavirus slaat hard toe in het stadsdeel. Hoe nu verder?

Shirley Brandeis

Hoe kunnen we jongeren, waarvan een deel zich niet aan de huidige maatregelen houdt, ervan bewust maken dat zij hun ouders en grootouders kunnen besmetten? Hoe kunnen we families duidelijk maken dat een drukbezochte bruiloft of elk ander feest niet handig is. “Hoe kunnen wij jullie vanuit de gemeente hier helpen?” vroeg Halsema, die aangaf met haar rug tegen de muur te staan en uitstraalde dat ze maar al te graag actiepunten mee wilde nemen aan het eind van de brainstorm.

sleutelfiguren
Duidelijk is, volgens diverse aanwezigen, dat de verminderde angst meespeelt in de meer lakse houding van bewoners. Was corona eerst een onbekend virus dat de ic’s vol liet stromen, volgens sommigen is het onbekende er vanaf en valt het allemaal wel mee. Mensen zijn vooral coronamoe als ze zelf geen nare ervaring met het virus hebben. Misschien is het een idee de verhalen van zij die het meemaakten, die erg ziek ervan werden of iemand zijn verloren, een podium te geven. Misschien moet de boodschap niet alleen beeldender, maar ook anders dan tot nu toe, simpeler, via sleutelfiguren (denk aan wijkagenten en schooldirecteuren) en ook in de buurt, op plekken waar iedereen komt, zoals de supermarkt. Halsema: “We moeten weer doordringen, maar hoe?”

liever de knuffel
Vele adviezen, overpeinzingen en ideeën vlogen over en weer. Niet allemaal direct uitvoerbaar, want of niet wenselijk (feestzalen sluiten) of onuitvoerbaar (wat achter de voordeur gebeurt, is nu eenmaal privé). En bovenal, het is gewoon lastig in een samenleving waarbij niet iedereen om je heen – tot aan een minister aan toe – zich aan de regels houdt. Leg dan jongeren maar eens uit dat ze afstand moeten houden of een feestje wat minder uitbundig moeten vieren. Als hun grootouders dan ook nog liever voor de knuffel dan voor de eenzaamheid gaan, kan dat zomaar weer tot hogere besmettingscijfers leiden.

testlocatie in eigen wijk
Dat testen noodzakelijk is, is inmiddels bekend. Dat de RAI (de testlocatie in stadsdeel Zuid) hierbij een hoge drempel opwerpt, speelt ook mee, weet stadsdeelvoorzitter Unver. Een testlocatie in eigen buurt dus, concludeerde de burgemeester. Logistiek complex, aldus een GGD-medewerker, maar wel het overwegen waard. Ook in de Blauwe Moskee in Slotervaart is een testlocatie welkom, zei de moskeevoorzitter. Of daarmee de drempel voor mensen die coronaschaamte kennen laag genoeg is, is wel iets om even over na te denken.

niet alle jongeren
De lijst met ideeën voor een grotere virusbewustwording werd vrijdag langer en langer. Van vrouwennetwerken en schooldirecteuren inzetten bij voorlichting (en de vele jongerenwerkers die dat al doen) tot jongeren belonen bij goed gedrag. Van gratis mondkapjes uitdelen tot dus een testlocatie in de buurt. En niet angst inboezemen, maar de nadruk leggen op ieders (liefdevolle) rol in de samenleving. Niet alleen toezichthouden en handhaven, maar de boodschap constructief meegeven. En vooral niet, zo klonk het vanuit de jonge doelgroep zelf, alle jongeren de schuld geven. Het waren tijdens de lockdown ook jongeren die voedselpakketten rondbrachten. Die met soep, brood en een praatje langsgingen bij ouderen. Die wel afstand hielden en nog altijd houden. Unver: “Gedragsverandering moeten we samen realiseren.”