Zomerdiner Nieuw-West

Vorige week woensdag was het feest op Plein’40- ’45 in de ruimte op de begane grond van het kantoorgebouw van het stadsdeel Nieuw-West. De Plaza, zoals deze ruimte genoemd wordt,  is voortaan geopend voor alle bewoners om activiteiten te organiseren of gewoon even langs te komen en een kopje koffie te drinken. Woensdag was gelijk de eerste activiteit; het Zomerdiner voor 100 bewoners uit Nieuw-West.

De opening werd gedaan door Emre Ünver van het stadsdeel en wethouder Rutger Groot Wassink. Zij prikten ook een vorkje mee en luisterden naar de buurtbewoners.

Samen 

De avond draaide om ontmoeting en saamhorigheid. Nieuw-West kent vele nationaliteiten en een verscheidenheid aan huishoudens. Dit was een kans om elkaar beter te leren kennen. 

De zaal zat vol, jong /oud, man/vrouw, expats en mensen die hun hele leven lang al in Nieuw-West wonen. Er was een kindertafel, waar kinderen hun wensen voor Nieuw-West hebben geschilderd. Er was ook een professionele tekenaar aanwezig die de avond heeft vastgelegd in tekening en schrift. Deze wordt opgehangen in de ruimte, zodat de bestemming van de Plaza wordt benadrukt (namelijk voor de bewoners en ambtenaren samen). 

Winterdiner

De bewoners benadrukten nogmaals het belang van zo een avond. Er is behoefte aan contact met elkaar. De gemeente heeft goed laten zien hoe we dit kunnen bevorderen door zo een avond te organiseren. 

Iedereen verheugt zich op een Winterdiner en hebben ook aangegeven hierover te willen meedenken. Er zijn contacten uitgewisseld tussen de bewoners en tussen bewoners en de gemeente. Het lijkt erop dat het Winterdiner werkelijk gaat plaatsvinden.