Zin in invloed op bewonersinitiatieven in Osdorp ?

Elke buurt van Nieuw-West heeft een regiegroep waar bewoners zelf de zeggenschap hebben over het toegekende budget. De  regiegroep-leden beslissen samen welke initiatieven, die door buurtbewoners worden ingediend, ondersteund worden. De huidige regiegroep van Osdorp-Oost zoekt met spoed nieuwe leden om de groep te versterken. Dit is uw kans !

Bewoners uit de buurt vragen het hele jaar door om financiële ondersteuning voor  eigen initiatieven, in dit geval het postcode gebied 1068. Een kandidaat voor de regiegroep wordt geacht te wonen in dit postcodegebied, evenals bewoners die om financiële steun vragen.

Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de functie van regiegroep-lid, die een vrijwilligersfunctie betreft.  Natuurlijk wordt wel verwacht dat u zoveel mogelijk aanwezig bent bij het overleg dat om de zes weken plaatsvindt. De benoeming is in principe voor 2 jaar. Alles kan besproken worden bij de intake, zodat u weet of deze  verantwoordelijke functie iets is voor u. Er is geen leeftijdsgrens, maar wel wordt  een constructief-kritische houding gevraagd. Enige realistische kijk op begrotingen en belangstelling voor de inhoud van een initiatief is belangrijk. Vanzelfsprekend kunt u veel leren van deze ervaring en er worden ook ondersteunende trainingen geboden.

U kunt om inlichtingen en /of een intakegesprek vragen bij  06-57943128 of een sms sturen. Dan zal meteen contact met u gelegd worden voor een afspraak.