Wordt fietsbrug Halfweg Spaarnwoude gesloopt?

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft besloten dat de loop/fietsbrug in Halfweg aan het einde van het Brettenpad gesloopt moet worden. Het betreft hier een eenzijdig besluit dat zonder overleg met gemeente en belanghebbenden door Rijnland is genomen. De sloopvergunning is inmiddels aangevraagd. En dat terwijl deze brug onderdeel is van diverse fietsroutes tussen Amsterdam en de kust, terwijl de overheid zich juist inzet om dit soort verbindingen te verbeteren.

Foto: Peter Vreeswijk

Foto: Peter Vreeswijk

Rijnland heeft in 1976 het boezemgemaal van Halfweg verplaatst en daar was een nieuw te graven verbindingskanaal voor nodig. Sindsdien verbindt de brug beide oevers van Zijkanaal F. Destijds was het blijkbaar wel duidelijk dat de brug vereist was voor het behoud van de lokale infrastructuur en dat met aanleg van het nieuwe gemaal de verbinding van de oevers niet verbroken mocht worden.

Rijnland zal deze loop/fietsbrug toendertijd toch niet hebben aangelegd omdat het zo leuk in het landschap paste?

Voor ons bewoners van Halfweg-Noord is deze brug van cruciaal belang voor onze bereikbaarheid. En we hebben nog een motivatie voor behoud ervan.

Vanwege het algemeen economisch belang heeft de Provincie onlangs besloten dat de geluidsnorm voor Halfweg-Noord wordt opgerekt zodat Amsterdam-Westpoort kan uitbreiden. Dat betekent dat er meer lawaai onze kant op komt.

Schiphol heeft onlangs om diezelfde reden toestemming gekregen om het aantal vliegbewegingen op te hogen, nog meer lawaai voor ons. Met het draaien van de Polderbaan en de Zwanenburgbaan is de geluidsoverlast de afgelopen 10 jaar ook al flink toegenomen. De nieuw aangelegde A5 doet daar met oostenwind nog een flinke schep bovenop.

Allemaal projecten die de economie van ons land faciliteren en dan zou de overheid geen geld hebben om de brug te onderhouden?! Dan zou onze brug om financiële redenen verdwijnen, terwijl juist van ons het offer van lawaai als vanzelfsprekend wordt gezien zodat de economie kan draaien en er geld kan worden verdiend, nee… dat gelooft toch niemand!

 

Frances de Waal

Bewoner Zijkanaal F in Halfweg

Reactie vanuit de dorpsraad Zwanenburg-Halfweg:

Onmiddellijk toen wij afgelopen maandag te horen kregen dat er een sloopvergunning door Hoogheemraadschap Rijnland was aangevraagd, hebben wij direct contact opgenomen met B&W van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en tevens een mail gestuurd naar het Hoogheemraadschap en gevraagd om opheldering.

Reactie gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude:

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de gemeente schriftelijk laten weten dat de fietsbrug over Zijkanaal F zal worden verwijderd. Het gemeentebestuur heeft hier direct op gereageerd en laten weten niet in te kunnen stemmen met de verwijdering van de fietsbrug.

Daarnaast vinden wij de motivering van het Hoogheemraadschap zeer gering en hebben gevraagd om een gesprek. Hier is helaas nog geen antwoord op gekomen. Wij betreuren dit ten zeerste en begrijpen dat het voornemen om de fietsbrug te verwijderen onrust heeft veroorzaakt bij inwoners van onze gemeente. Wij zullen het Hoogheemraadschap opnieuw uitnodigen voor een overleg.

Onze gemeente acht de instandhouding van de fietsbrug van groot belang omdat wij ons juist meer inspannen om verbindingen voor langzaam verkeer te verbeteren. Daarnaast wordt door het verwijderen van de brug de toegang vanuit Amsterdam naar Spaarnwoude (en andersom) afgesloten. Voor onze gemeente is het dus van belang om op kort termijn met het Hoogheemraadschap in overleg te treden.