Wie ben ik en hoe verhoud ik mij tot de wereld?

Nieuwe Gift of Happiness-cursus van start in januari bij de School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit, Badhoevedorp.

Met deze twee zeer oude vragen begint elk filosofisch onderzoek. Filosofie betekent ‘liefde voor de wijsheid’. Maar wat is wijsheid?

De School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit baseert zich op de leer van Advaita Vedanta, ook wel non-dualiteit genoemd. Uitgangspunt van de leer van Advaita Vedanta  is dat ieder mens van nature wijs is. Deze wijsheid is in de loop der jaren bedekt geraakt door ideeën, meningen en opvattingen over wie of wat ik ben. Wat ‘zou moeten’ of ‘zou kunnen’ is de leidraad van ons leven geworden waardoor we zijn overgeleverd aan de waan van de dag. Dit leidt bij velen tot gevoelens van onvrede, onvolkomenheid en een krampachtig bestaan. Doel van de school is – kort gezegd – mensen weer tot zichzelf brengen via een methode die de aangeboren wijsheid mobiliseert, wat kan resulteren in ervaringen van harmonie, vrede en geluk.

 

Waarom deze Gift of Happiness cursus?

Gelukkige mensen hebben een natuurlijke behoefte om dat geluk te delen met anderen. Vanuit dit gegeven is enige jaren geleden het plan opgevat mensen kennis te laten maken met het gedachtegoed van de School via de zogenaamde Gift of Happiness – lessen. Dit zijn 10 gratis lessen van 2,5 uur per ochtend of avond in tien opeenvolgende weken. Er wordt een bedrag van € 10,- gevraagd voor koffie en thee.

Voor wie zijn de lessen bestemd?

Voor iedereen die zijn eigen natuurlijke wijsheid wil ont-dekken.

Heb ik speciale voorkennis of een opleiding nodig?

Nee, absoluut niet. Wel een open houding en bereidheid tot zelfonderzoek.

Hoe ziet een les er uit?

Elke les luister je naar woorden van wijsheid, je vertelt wat die teksten je doen en je deelt je ervaringen van de afgelopen week. Een speciale stilteoefening is een vast onderdeel van elke les. Je wordt uitgenodigd een week lang een bepaalde oefening te doen en te kijken naar de uitwerking ervan in jouw dagelijks leven.

Welke mogelijkheden zijn er na de tien lessen?

De Gift of Happiness-lessen vormen de introductie en start van de ongeveer twee jaar durende Basiscursus Praktische Filosofie. Veel meer hierover vind je op onze website www.praktischefilosofie.nl

Ervaring van een deelnemer

Een jonge deelneemster aan de GOH-cursus schreef: “Ik kwam de GOH tegen op Facebook en het leek mij interessant om de 10 lessen mee te doen. In deze cursus hadden we een hele grote groep maar de cursusleidster heeft de groep goed begeleid zodat iedereen aan bod kwam tijdens de les. Het uitnodigen om te praten en te delen was erg prettig en heeft mij geholpen om meer dingen uit te spreken. Het heeft mij kennis gebracht, rust, maar ook duidelijkheid over hoe je dingen aanpakt in het leven of hoe je ertegen aan kijkt. De lessen waren altijd erg prettig van sfeer.”

Cursusinformatie

Waar?

  • Gebouw School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit,

Adelaarstraat 15, 1171 TM, Badhoevedorp

Wanneer?

Er zijn drie mogelijkheden de GOH – cursus te volgen, vanaf:

  • Maandag  23 januari,  00 – 12.30 uur
  • Maandag  23 januari,  45 – 22.15 uur
  • Donderdag 26 januari, 45 – 22.15 uur

Cursuskosten?

  • Geen, de cursus is echt gratis
  • Alleen €10,- voor koffie en thee

Voorkennis?

  • Geen speciale voorkennis nodig, wel een open houding.

Aanmelding en info over de School?