Westtangent

Nieuw-West krijgt Hoogwaardig Openbaar Vervoer – de Westtangent – om gebruikers van het openbaar vervoer sneller aan te laten komen op hun eindbestemming. Een geweldig idee, dat zullen velen met mij eens zijn. Een gemeente die dienstbaar is en haar bewoners en bezoekers optimaal bedient door het onderste uit de kan te halen. Althans, als je in het Centrum woont…

Want de bewoners en bezoekers van Nieuw-West staan steeds vaker in de kou; letterlijk en figuurlijk. De bewoners van Eendracht zijn nog altijd in een strijd verwikkeld om het openbaar vervoer terug te krijgen in de wijk. De bewoners van Nieuw-Sloten zagen een prachtige middenberm bijna verdwijnen en het aanbod krimpen door het vervallen van bushaltes. Onwenselijk en onacceptabel. Ik vind dat je eerste uitgangspunt altijd het belang van je bewoners moet zijn; zij moeten immers leven met besluiten die door de overheid worden genomen.

Kijk bijvoorbeeld eens naar de ophef rondom de Westtangent. Honderden bewoners gaven aan tegen het verdwijnen van de middenberm te zijn vanwege uiteenlopende redenen; verminderde veiligheid door een racende bus in een straat met basisscholen, verlies karakter van de wijk, bomenkap en het ontbreken van enig nut om het plan daadwerkelijk uit te voeren. Ik schreef eerder een opiniestuk in deze krant over de onvrede van onze PvdA-fractie in Nieuw-West. Verschillende media stortten zich op het verhaal. De actiegroep ‘bus van de baan’ haalde in korte tijd meer dan 1000 handtekeningen op. Ongeveer 30 bewoners gaven ook nog eens aan tégen het opheffen van één van de bushaltes in de wijk te zijn. De loopafstand neemt toe en de bereikbaarheid neemt af.

Na lang wikken en wegen is daar dan de reactie van het college. De acties hebben geholpen en de middenberm blijft gelukkig behouden. Om de mensen tegemoet te komen die klaagden over het vervallen van één bushalte, zullen nu twee bushaltes komen te vervallen. Er komt een nieuwe voor in de plaats. Letterlijk pal voor de voordeur van bewoners, die vrezen voor geluidsoverlast van zowel reizigers als van de bus, een verslechtering van de luchtkwaliteit, verlies aan leefbaarheid en esthetische waarden vanwege de bomenkap. Omdat het college de bushalte nu 100 meter wilt verplaatsen. Hoe verzin je het? Volgens een aantal bewoners is de verplaatsing verzonnen door iemand die nooit in de wijk is geweest. Ik probeer me voor te stellen wat het met mij zou doen als er een bushalte pal voor mijn voordeur zou komen, zo dichtbij dat het bijna ín mijn huis staat.

Vanuit de Partij van de Arbeid ageren wij sinds het begin -voornamelijk- tegen twee onderdelen van het plan; het verdwijnen van de middenberm en het opheffen van een bushalte. Daarom stelden wij tijdens de vergadering voor om niet te gaan tornen aan de bushaltes in de wijk. We zijn nu immers bezig met het oplossen van een probleem dat de overheid zelf creëert.  Je reinste geld- en tijdverspilling. Als het college er dan toch op staat om geld te investeren in het openbaar vervoer, kan ze een bushalte toevoegen aan het plan in de directe omgeving van de Oeverlanden. Daarmee voorkom je dat bewoners een bushalte pal op de stoep krijgen, de bushaltes onredelijk ver komen te liggen en zorg je ervoor dat bezoekers van hotel Mercure, het Sportpark Sloten en de Oeverlanden openbaar vervoer hebben. Het Dagelijks Bestuur van Nieuw-West vindt dit gelukkig ook een goede oplossing. Nu nog het college en de gemeenteraad op dezelfde lijn krijgen. Dán pas zal de gemeente haar bewoners en bezoekers optimaal bedienen.

Münire Manisa

Namens de PvdA-fractie Nieuw-West