Werkzaamheden boezembruggen Halfweg begonnen

Verwachte hinder vanaf mei 2019

Medio mei wordt begonnen met de sloop van de Boezembruggen. We starten met de sloop van de zuidelijke brug inclusief de fietsbrug. Het verkeer kan gebruik maken van de noordelijke brug. En voor fietsers en voetgangers geldt een omleidingsroute. Aansluitend wordt de gehele nieuwe Boezembrug gebouwd. Zodra de nieuwe brug is gebruik is genomen, wordt de noordelijke brug gesloopt.

foto Peter Vreeswijk

Omdat we de Boezembruggen een voor een vervangen, kan het verkeer de N200 blijven gebruiken. Toch is verkeershinder onvermijdelijk. Ook krijgt de omgeving te maken met geluidoverlast. Samen met gemeente Haarlemmermeer doen we er alles aan om de hinder zo veel mogelijk te beperken en de omgeving tijdig te informeren.

  • Planning
  • De werkzaamheden aan de N200 zijn 1 oktober 2018 gestart met de aanleg van de nieuwe drinkwaterleidingonder het fietspad naast de N200, tussen de Joris van den Berghweg en de Admiraal de Ruijterweg. Ook werkt de aannemer aan de ecopassage.
  • Medio mei 2019 wordt gestart met de sloop van de Boezembruggen.
  • De bruggen bij de sluisjes worden vervangen door één brug. Dit gebeurt op zo’n manier dat het verkeer ook tijdens de werkzaamheden door kan blijven rijden. We maken een scherpere bocht in de brug. Dat dwingt auto’s om rustiger over de brug te rijden.
  • Naast de weg plaatsen we hagen en bomen. Dit op verzoek van de gemeente. Zo versterkt de weg het dorpse karakter.
  • Het huidige fietspad langs de N200 verbeteren we als onderdeel van de hoofdroute Haarlem – Amsterdam.
  • De duiker ter hoogte van de Polanenkade vervangen we.

Een nieuwe brug, met meer groen en meer ruimte voor fietsers en voetgangers.