Weer poging tot ramkraak en overval Bij Haverhals Schoen en Sportmode in Zwanenburg 🗺

Meest recent
Haverhals Map

Maandagnacht een week geleden is er voor de zoveelste keer geprobeerd middels een ramkraak het pand van Haverhals Schoen en Sportmode hoek Wilgenlaan/Kerkhoflaan binnen te komen. Dat lukte niet. Echter een groot raam werd wel vernield en de schade was enorm. De dag daarna was het weer raak en kwamen waarschijnlijk dezelfde personen in kwestie op klaarlichte dag een poging doen om nogmaals gewilde kleding uit de winkel mee te nemen. Maar de eigenaar, Jenke Haverhals, heeft ze met een hockeystick de winkel uit gewerkt.

 

foto Peter Vreeswijk

Burgemeester Onno Hoes heeft na vragen in de gemeenteraadsvergadering gezegd dat  de politie extra toezicht gaat houden bij de winkel van Haverhals. Ook heeft de burgemeester inmiddels contact gehad met Jenke Haverhals om te kijken in hoeverre er nog meer extra beveiligingsmiddelen kunnen worden ingezet. Wellicht extra camera’s bij de diverse fietsbruggen of het ophalen van de beide doorgaande verkeersbruggen zouden ook nog een optie zijn. Minister Grappenhaus van Justitie heeft inmiddels ook contact gehad met de winkelier en zal op korte termijn een bezoek brengen.

Reactie dorpsraad Zwanenburg-Halfweg:

In het kader van het KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) overleg waren ook de wijkagenten woensdag ochtend ook op bezoek bij Haverhals om te praten over het brute geweld dat afgelopen maandagavond werd gebruikt in een poging binnen te komen. De conclusie was dat er in en rond het pand niet veel gedaan kan worden om het pand beter te beveiligen. Tijdens een rondje langs de Dennenlaan kwam de melding dat er woensdag ochtend weer een poging was gedaan om nu op klaar lichte dag goederen uit de geopende winkel te ontvreemden. Gelukkig zonder succes. Alhoewel de wijkagenten binnen enkele minuten ter plaatse ware, wisten de overvallers toch te ontkomen.

Als dorpsbewoners kunnen we hier in directe zin niet veel aan doen. Indirect wel. Meldt onveilige en verdachte situatie zodat de politie alert kan zijn, Ten minste zo belangrijk, doe aangifte van alles wat daar voor in aanmerking komt. Ook voor een poging tot inbraak, een gestolen fiets die eigenlijk niet zo veel meer waard was, een bedreiging, noem maar op. Politie capaciteit wordt afgestemd op de behoefte, en deze wordt onder ander gemeten door het aantal incidenten.

Voor ondernemers is dit een lastiger verhaal omdat voor hen aangifte doen een gecompliceerder traject is. Maar ook daar hopen we op de solidariteit om ook kleinere incidenten te melden om in de toekomst een veiliger omgeving te krijgen.

Wat kunnen we als dorpsraad doen? Ook hier weer, in directe zin niet veel. Politie capaciteit wordt afgestemd op de behoefte en we hebben daar alleen indirect invloed op door meldingen te maken. Wel willen we de ondernemers en ondernemingsvereniging waar mogelijk steunen om niet alleen overvallen als vandaag, maar ook bijvoorbeeld winkeldiefstallen helpen terug te dringen.

Als oplossing wordt het toepassen van camera’s op de bruggen regelmatig genoemd. Dat  kan heel zinvol zijn om te zien in welke richting daders proberen te ontkomen maar ook om te zien welke verdachte voertuigen het dorp binnen komen. Vanwege de privacy is het de vraag of dit een legale oplossing is. Wat wel van belang is, is dat iedereen die beveiliging camera’s heeft hangen hiervan melding maakt, met name als ze net ook een stukje openbare weg registreren.

Als dorpsraad zullen we in het overleg met de gemeenten weer de vraag stellen wat binnen de wettelijke grenzen onze bijdrage kan zijn.

Later in de week stond er een bewaker voor de ingang van de winkel. Deze kosten moet hijzelf ophoesten, echter hij is nog in gesprek met de verzekering. Het moet toch niet gekker worden!!!