Weer een Sinterklaasintocht in Osdorp De Aker?

Het is ondertussen alweer jaren geleden dat er een Sinterklaasintocht in De Aker (Osdorp) was. Jammer, zo vinden velen. Er is nu een initiatief om de Sinterklaasintocht in De Aker nieuw leven in te blazen. De beoogde datum is zaterdag 18 november. Dit naar aanleiding van een idee van een bewoner van Osdorp, die zich hiervoor  op vrijwillige basis wil inzetten.

Maar zo’n plan kun je natuurlijk niet in je eentje uitvoeren. Daar is een comité voor nodig. Dus is er een Sinterklaas Comité Osdorp in oprichting.

Iedere bewoner van Osdorp/De Aker die enthousiast wordt bij het idee van een Sinterklaasoptocht hier wordt opgeroepen mee te helpen dit gestalte te geven: helpen met organiseren, samen een programma uitwerken en gezamenlijk de uitvoering begeleiden.

Het plan is om 7 november een bijeenkomst te houden met geïnteresseerden. Naarmate de datum van de intocht dichterbij komt, zal de vergaderfrequentie toenemen.

Om ervoor te zorgen dat iedereen die medewerking verleent aan de intocht met plezier terugkijkt op het gebeuren zal het worden afgesloten met een gezamenlijke activiteit.

Wilt u betrokken zijn bij de organisatie van de Sinterklaasintocht in De Aker? Neem dan contact op met Salim El Meriami, 06- 87249887 of via sinterklaascomitedeaker@hotmail.com.