We zijn nu twee weken verder met de bouw van het dorpshuis Zwanenburg-Halfweg

Foto: Peter Vreeswijk

Afgelopen dinsdag was de Dennenlaan tussen de Olmenlaan en
Nolenslaan afgeslotenvoor een speciaal
transport uit Barneveld met twee diepladers van 35 meter lang! Met veel passen
en meten lukte het om de bocht te maken naar de Dennenlaan om het transport van
twee grote metalen dak spanten mogelijk te maken. Elk van deze spanten woog
ruim 8 ton. Daarna werden ze met nauwkeurige precisie over de bestaande
bomenrij getakeld om direct op de bouwlocatie te worden gemonteerd. Vele
inwoners maakten van de gelegenheid gebruik om dit spektakel van dichtbij te
aanschouwen.