Waarom doet BNW81 niet mee aan de stadsdeelcommissieverkiezingen op 21 maart 2018

Geachte stemmers,

U zult zich wel afvragen, waarom BNW81 niet meedoet aan de stadsdeelcommissieverkiezingen  op 21 maart 2018.

Daar is natuurlijk een reden voor.  In 1980 werd in de Werkgroep 2000 de discussie gevoerd om een proef te beginnen om deelraden in te stellen om zo de burgers meer participatie en inspraak te geven in de politiek. Als proef werd er in  Osdorp (klein 30.000 inwoners) en Noord (groot 85000 inwoners)  gestart. Al gauw kwam men tot de conclusie dat een deelraad zonder bevoegdheden niets voorstelde. Burgers aanhoren en daarna niets doen tast de geloofwaardigheid aan van de persoon maar ook van de politiek.

Ook OOZ (Osdorp Onafhankelijk Zelfbestuur)  en Osdorp ‘81 die toen in de  Werkgroep 2000 waren vertegenwoordigd vonden dat er besluitvorming op lokaal niveau moest plaatsvinden anders kon je beter maar niets oprichten.

Dat bleek een goede gedachte want vaak wist men in de Stopera niet wat er speelde in de buitenwijken van de stad.  Over auto’s weren uit de binnenstad wilde men wel  praten maar de problemen in dat verre westen werden vaak vergeten.

Door  de goede ervaringen in Osdorp en Noord werden in 1990 in de overige delen van de stad stadsdelen met eigen stadsdeelraden  ingesteld. Sinds die tijd  werden  problemen in de stadsdelen sneller en daadkrachtiger aangepakt. Neem bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing . Stadsdeel Osdorp onderhandelde hard met mogelijke leveranciers van ondergrondse containers. Deze handelswijze leverde de bewoners van Osdorp de laagste afvalstoffenheffing van de gemeente Amsterdam op.

Er zijn nog wel meer voorbeelden  te vermelden maar we willen vooral duidelijk maken dat de gemeenteraad van Amsterdam in zijn wijsheid heeft besloten om alle bevoegdheden bij de gekozen bewoners weg te halen door de stadsdeelcommissie slechts een adviserende rol te geven.

In onze  ogen een hele grote fout daarom adviseren wij de kiezer om  gebruik te maken van zijn stemrecht voor de gemeenteraad  maar om zijn nog enig overgebleven macht  ten aanzien van stadsdeelzaken te benutten door een streep te halen door het stembiljet voor de bestuurscommissie om zo kenbaar te maken dat u als kiezer mee had willen  besturen over het  stadsdeel maar dat u niet wilt meewerken aan  het voorhouden van een fopspeen aan de bewoners.

 

Namens bestuur en leden van BNW81

Pieter Harkema

Bestuurslid BNW81 en oud-portefeuillehouder in Osdorp