Waarom de bibliotheken moeten blijven

Waarom de bibliotheken moeten blijven.

Er moet een bibliotheek dicht, waarschijnlijk in Overtoomse veld. Anders in Geuzenveld. Of misschien wel in beide wijken. Want het geld is op.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw zei Joop den Uyl, grote roerganger van de PvdA –inderdaad, de meerderheidspartij in onze eigen stadsdeelcoalitie: “Kennis is macht”. Hij heeft nog steeds gelijk.

Hoe komt een mens aan kennis? In de eerste plaats door het woord, gesproken en geschreven.

Waar leer je woorden? Op school, soms thuis en…. verrassing!, in de openbare bibliotheek. In diverse gemeentelijke en landelijke rapportages lezen wij, hoe erbarmelijk het is gesteld met de geletterdheid van grote groepen in Overtoomse veld en Geuzenveld. En juist daar, raadsleden, laat u een portefeuillehouder de bieb wegbezuinigen? Omdat het geld op is? Welk geld? Voor zaken die

ons bewoners niet verder helpen, hoogstens een beetje afleiding bezorgen, of zelfs dat niet, is nog genoeg beschikbaar. Drie voorbeelden van verspilling. Wij nodigen u uit, om met genoemde voorbeelden in de hand en andere die u er zelf bij zoekt, geld te besparen, waarmee de bibliotheken gered worden.

1) Binnen de stadsdeelraad stelde de werkgroep participatie zich de vraag, hoe bewoners te betrekken bij politiek en samenleving. De werkgroep leverde haar opdracht na een jaar in. Geen besluiten, geen adviezen. He-le-maal Niks. De werkgroep werd ondersteund door 1 hogere ambtenaar, die regelmatig hulp van collega’s kreeg. Er namen 7 raadsleden volledig aan deel, een kleinere groep haakte soms aan. De werkgroep kwam gemiddeld eens in de 6 weken bijeen.

Haar verrichtingen domineerden minstens drie raadsvergaderingen. Er was overleg in wandelgangen en burelen. Stukken werden geschreven, gedistribueerd, bestudeerd en becommentariëerd. Mijn ruwe schatting is, dat de werkgroep het stadsdeel aan arbeidsuren en materiaalkosten 1,3 ton heeft gekost.

2) Er komt een nieuwe school schuin tegenover de bieb in Overtoomse veld te staan. Het ernaast gelegen huidige schoolgebouw is misschien 17 jaar oud. De totale kosten voor het stadsdeel, inclusief kapitaalvernietiging, bedragen naar schatting 6 ton. Als ik ook het arbeidsloon meereken van allen die namens ’t stadsdeel het proces begeleid(d)en, kom ik op 1,9 miljoen van voorjaar

2007 tot zomer 2012! Voor ik beticht wordt van hetze tegen de brede school: ik ben niet tegen de school, maar wél tegen de kapitaalvernietiging, waarvan minstens zo belangrijke instellingen als de bieb indirect de dupe worden. Dat er ook nog voor 10.000 euro (arbeidsuren meegerekend) een “eerste paalfeestje” zal worden gehouden om de bouw in te luiden, op het moment dat de bieb haar deuren zal sluiten, maakt de zaak er niet beter op.

3) Voor de herinrichting van het naast de bibliotheek gelegen August Allebéplein is een participatietraject opgezet. Omdat veel stadsdeelmedewerkers niet meer door éen deur kunnen met actievoerde pleinbewoners, is een externe  bemiddelaar/voorzitter aangewezen. Deze beurt een slordige 100 euro per uur. Hij wordt ondersteund door een wisselend team van 1 – 5 ambtenaren. Ook wordt er een stedenbouwkundig bureau aangetrokken, om bewoners bankjes

en stoeptegels te leren tekenen. Geschatte totale kosten: 3 ton. Saillant detail: anderhalf jaar geleden bood het toenmalig ministerie van VROM kosteloze bemiddeling aan. Het toenmalige stadsdeelbestuur weigerde. Het zadelde in plaats daarvan bewoners op met een niet gewild vernieuwingsplan. Waaraan ze nu dus mogen participeren onder externe begeleiding à raison de 3 ton. Nee dank u, doe ons die bieb maar. U wilt dat wij participeren in samenleving en politiek. Kennis is daarvoor onontbeerlijk. Snijdt de 14de niet een van de belangrijkste wegen daarnaartoe af! De sluiting van de bieb brengt 5 – 8 ton op. Zet die bedragen ’s af tegen bovenstaande. Een alternatief bezuinigingspakket is te vinden.

 

Martijn Rutte

bezoeker bieb Overtoomse veld / lid Actiecomité Plein Allebé Ja!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.