Waarom BNW81 niet meedoet aan de verkiezingen

Door : Gerard Molewijk, fractievoorzitter BNW81

 

Tot 2010 hebben in de voormalige stadsdelen Slotervaart, Osdorp en Geuzenveld/Slotermeer aan de verkiezing voor  stadsdeelraden steeds bewonerspartijen meegedaan die u kende als SLT, OOZ81 en LSG. Toen in 2010 deze drie stadsdelen tot stadsdeel Nieuw-West fuseerden, hebben we deze partijen samengevoegd tot Bewonersbelangen Nieuw-West ’81 (BNW81). In 2014 werd alles echter opnieuw anders. De stadsdelen zijn toen blijven bestaan, maar door een wijziging van de gemeentewet zijn de stadsdeelraden opgeheven en vervangen door bestuurscommissies, die in feite gekortwiekte stadsdeelraden zijn. De invloed van de kiezer is toen verkleind. BNW81 heeft nu een zetel in de bestuurscommissie Nieuw-West.
2018: wéér een nieuw stelsel

Op 21 maart zijn er weer verkiezingen. Voor de gemeenteraad verandert er niets, maar de coalitie in het stadhuis (D66, VVD, SP) heeft het nodig gevonden om de in 2014 reeds uitgeklede binnengemeentelijke democratie van Amsterdam helemaal op te heffen. De nu bestaande gekozen bestuurscommissies worden op 21 maart opgeheven en hun taken en bevoegdheden gaan over naar dan in te stellen benoemde bestuurscommissies. Deze bestaan uit drie personen (dagelijkse bestuurders) maar u kunt ze dus niet kiezen! Ze zullen worden benoemd door de nieuwe coalitie die na 21 maart in het stadhuis het stadsbestuur zal vormen.

 

Stadsdeelcommissies zijn praatgroepen

Er worden op 21 maart wel verkiezingen gehouden, namelijk voor  ‘stadsdeelcommissies’. Deze zijn dus géén opvolgers van de huidige gekozen bestuurscommissies die immers door benoemde bestuurscommissies worden vervangen. De stadsdeelcommissies zijn een volledig nieuw bedenksel. Ze hebben geen taken en geen bevoegdheden en ze kunnen de drie leden van de nieuwe  benoemde bestuurscommissies niet aanstellen of afzetten In feite zijn het praatgroepen die net als insprekers slechts iets kunnen adviseren.

Niet zinvol
BNW81 heeft besloten om hieraan niet mee te doen. Wij zijn ooit opgericht om iets voor bewoners te bereiken en niet om vrijblijvend mee te praten. Hier komt overigens nog bij dat er binnen de stadsdelen voor het eerst zal worden gewerkt met een districtenstelsel dat de landelijke partijen zeer zal bevoordelen. Een voorbeeld: in Slotervaart doen twaalf groeperingen mee voor vier zetels! Dit betekent dat er in ieder geval acht groepen afvallen. Ook dit zal de invloed van bewoners verkleinen. Wij vinden het niet zinvol om aan dit nieuwe stelsel mee te doen. Wij danken de bewoners die zoveel jaren vertrouwen in ons hebben gesteld.