VVD: “Schoon is niet niet vanzelfsprekend”

Op 30 juni zijn Fred Siegel en Annette Dekker van de Bestuurscommissie Nieuw West meegegaan met de medewerkers van de reiniging Nieuw West. Met het nieuwe werken en het inzetten van medewerkers daar waar het nodig is wordt de markt dagelijks gereinigd door 7 medewerkers. Op de vijf marktdagen wordt er op en rond de markt flink wat vuil opgehaald. Zonder de inzet van alle medewerkers zou dit niet tot stand komen. De VVD geeft alle medewerkers een pluim!

Om de noodzaak van Schoon te benadrukken heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld over de aanpak van hotspots om dit onderwerp ook blijvend op de kaart te zetten. Na de zomer worden worden de antwoorden verwacht op de volgende vragen.

De VVD is verheugd het  Aanvalsplan Schoon van 2017 van november 2016. Nu wij halverwege de beleidsperiode zitten heeft de VVD de volgende vragen.

  1. Op pagina 11 van het rapport staan alle hotspotlocaties 2016 van vervuiling op de kaart van Amsterdam. Kan het Dagelijks Bestuur een lijst verstrekken van alle hotspots in Nieuw West?
  1. Welke maatregelen heeft het Dagelijks Bestuur getroffen om deze hotspots aan te pakken?
  1. Hebben deze maatregelen al effect*?
  1. Zo, ja welke effecten*?
  1. Zo, nee, gaat het Dagelijks Bestuur aanvullende maatregelen nemen?
  1. Kan het Dagelijks Bestuur aangeven of er al hotspotlocaties uit de lijstjes zijn  verdwenen?

* een effect kan zijn schoner maar ook 10 boetes per dag.

 

Annette Dekker, VVD Nieuw West