Vrijwilligersbijeenkomst en onthulling nieuwe straatnamen RK Kerk Halfweg

In het kader van het 125-jarig bestaan van de Parochie, had de jubileumcommissie een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd in combinatie met de onthulling van de nieuwe straatnamen in het project rond de RK Kerk.

Foto’s: Peter Vreeswijk

Afgelopen  zaterdagmiddag, onder tropische weersomstandigheden, vond op het nieuwe kerkplein deze zeer geslaagde bijeenkomst plaats.
Omdat de onthulling van twee nieuwe straatnamen in de nieuwbouwontwikkeling rond de kerk ook op het programma stond, waren voor dit onderdeel ook de nieuwe bewoners uitgenodigd. Als eerste werden de aanwezigen welkom geheten door de beide pastores onder dankzegging aan de vrijwilligers, voor hun inzet voor de parochie.

Aansluitend nam één van de vrijwilligers, Gé Nibbering (projectleider van het plan rond de kerk) het woord voor het formele deel van het programma, namelijk de onthulling van de beide nieuwe straatnamen in het project.
Het was een project van de lange adem, met de nodige hindernissen, vertragingen én veel improviseren. De improvisatie zou ook bij de onthulling van vanmiddag zichtbaar worden.
Hij dankte de projectgroep, die hem in het hele proces heeft ondersteund. Het resultaat spreekt voor zich, ondanks dat we nog in de afrondende fase verkeren. De projectgroep werd op datzelfde moment formeel ontbonden, gelet op de status van het project.

De eerste nieuwe straatnaam, het “Onze Lieve Vrouwe Hofje”, werd onthuld door de beide pastores. Op de plek van de voormalige moestuin en boomgaard van de Pastorie, is in combinatie met woningbouw een hofje gecreëerd. Lager gelegen, in de luwte van de kerk.

Foto’s: Peter Vreeswijk

De tweede nieuwe straatnaam, het “Wethouder Fijenpad”, werd onthuld door zijn weduwe Bernadette Fijen. Het was een logische keuze en tevens een eerbetoon aan Ton Fijen.
Hij was naast zijn wethouderschap van de voormalige gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude, ook lid van het Parochiebestuur. Daarnaast een trouwe kerkganger én tot kort voor zijn overlijden, nog actief als vrijwilliger voor de Parochie.

Na de onthulling was er, onder de stralende zon, tijd voor een hapje en een drankje met ook nog een quiz én de mogelijkheid om onze “oranje leeuwinnen” te zien winnen van Italië.
De geslaagde bijeenkomst werd afgesloten met een buffet voor de vrijwilligers.