Vraag het de notaris mei

In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheidgeven tot het stellen van vragen op het gebied van rp_Notaris-Peggy-Dukkers-236x300-150x15011.jpghetfamilierecht.Ze zullen anoniem in deze rubriek worden beantwoord.

Stel uw vragen schriftelijk aan: 

notaris@dukkers.nl

Notaris Mr  Peggy E.M. Dukkers ,

Postbus 90291

1006 BG Amsterdam,

met vermelding: “Westerpost”.

 

 

Mijn zoon wil mij en zijn vader toezicht laten houden op het geld dat zijn kinderen van hem krijgen bij zijn overlijden. Moeten wij dan nu samen met hem een afspraak maken met de notaris?

 

Nee dat hoeft niet. Uw zoon wil kennelijk iets regelen voor NA zijn overlijden. Alles wat je wilt vastleggen over wat er moet gebeuren met je geld en spullen na je dood, regel je in een TESTAMENT. Een testament is een geheim document dat uw zoon moet opmaken samen met de notaris. Hij kan daarin erfgenamen benoemen, bijvoorbeeld zijn kinderen. Die krijgen dan al zijn bezittingen en schulden, nadat zij de nalatenschap hebben aanvaard. Zolang de kinderen minderjarig zijn beslist de ouder die het gezag heeft over de besteding van het door de kinderen geërfde vermogen. Dat kan ook een voogd zijn, die is benoemd door de rechter. Het is verstandig zelf een VOOGD te benoemen in het testament. Ook kan hij in het testament een benoeming opnemen van één of meer BEWINDVOERDERS. Dat zijn personen die toezicht houden op de besteding van het geërfde vermogen zolang de kinderen minderjarig zijn. De bewindvoerders controleren de ouder met gezag over de kinderen of de voogd, als die het gezag heeft over de kinderen.  De bepalingen in een testament zijn eenzijdige wensen van degene die het testament maakt. De benoeming van een voogd en bewindvoerders heeft nog geen enkel effect. Sterker nog, uw zoon kan tijdens zijn leven altijd een nieuw testament maken waarin hij de benoeming verandert of laat vervallen. Als uw zoon is overleden wordt zijn laatste testament van kracht. De daarin benoemde personen wordt gevraagd of zij de benoeming willen aanvaarden. Dat zijn zowel de benoemde erfgenamen, de legatarissen – dat zijn personen of instanties die iets bepaalds krijgen -, als de voogd en de bewindvoerders. Dus alle functies ontstaan pas NA het overlijden als de benoemde personen de functie hebben aanvaard. Een testament is een zogenoemde eenzijdige rechtshandeling die geheim is. Bij het opmaken mag niemand anders aanwezig zijn bij de notaris dan degene die het testament maakt.

 

Als vader heb ik mijn zoontje erkend. Hij draagt mijn naam. Zijn moeder en ik wonen niet meer samen. Het blijkt nu dat ik niet kan meebeslissen over de schoolkeuze. Hoe zit dat?

 

Ik denk dat u geen gezag heeft over uw zoontje. Alleen de ouder die het gezag heeft mag belangrijke beslissingen nemen voor een minderjarig kind. Als een kind tijdens huwelijk wordt geboren, hebben de ouders samen het gezag over dat kind. Dat is anders bij mensen die niet getrouwd zijn, zoals samenwoners. Door het kind te erkennen ontstaat een familierechtelijke band tussen vader en kind. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor de (kosten van) de opvoeding en dat hij uw erfgenaam is. Het gezag moet apart geregeld worden bij de Kantonrechter van de rechtbank. Dat gaat met het indienen van een verzoek op schrift dat door de moeder en de vader moet worden ondertekend. Als de Kantonrechter akkoord gaat krijgt ook de ongehuwde vader het gezag. Er is een wetsontwerp om dat te veranderen. Als die wet wordt aangenomen krijgt ook de ongehuwde vader die zijn kind erkent meteen het gezag.

 

 

mei 2016