Vraag het de notaris april 2018

In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheid geven tot het stellen van vragen op het gebied van het familierecht. Ze zullen anoniem in deze rubriek worden beantwoord.

Stel uw vragen schriftelijk aan:

pdukkers@dukkers.nl

Mr  Peggy E.M. Dukkers, NVA notaris

Nicolaas Beetsstraat 152, 1054XV Amsterdam,

met vermelding: “Westerpost”.

 

Mijn man is overleden. Wij hebben twee kinderen. Ik wil mijn dochter onterven, kan dat, want ik heb al 20 jaar geen contact meer.

Sedert de invoering van het gewijzigde erfrecht in 2003 kunt u een kind formeel onterven. U moet dat doen door het vast te leggen in een testament op te maken bij de notaris. Uw dochter heeft dan geen recht op spullen uit uw nalatenschap. Zij mag zich ook niet bemoeien met de verdeling van de nalatenschap. Maar uw dochter is niet rechteloos. Zij kan een beroep doen op haar legitieme portie. Voor uw dochter is dat de helft van haar erfdeel, dit is de helft van haar 1/2e deel dus 1/4e. Binnen 5 jaar na uw overlijden kan uw onterfde dochter bij uw andere kind haar legitieme portie opeisen. Het is een geldbedrag van 1/4 e deel van de waarde van uw nalatenschap. Hoe werkt dat? Na uw overlijden wordt vastgesteld wat de waarde is van uw bezittingen en schulden. Een rekenvoorbeeld: stel uw huis is waard € 220.000,-, op de bank staat spaargeld € 30.000,-. De hypotheek is nog € 100.000,- en ook hebben de beide kinderen elk nog een vordering na het overlijden van hun vader van € 10.000,-. Het saldo van uw nalatenschap is dus € 130.000,-

De vordering die uw onterfde dochter heeft is 1/4e deel van € 130.000,- is € 32.500,-. Zij kan dat bedrag opeisen bij uw andere kind, zoals gezegd binnen 5 jaar na uw overlijden. Er gelden geen speciale regels voor die opeising. Ze zou een briefje kunnen schrijven aan uw andere kind, of een advocaat of een notaris de opeising voor haar laten doen.

 

Andere oplossing bij onterven

U begrijpt dat dit misschien problemen zal geven na uw overlijden tussen uw beide kinderen. Als u denkt dat uw dochter zeker haar deel zal gaan opeisen kunt u het nog anders inkleden. U zou in uw testament uw dochter een legaat kunnen geven van “een geldbedrag ter grootte van 1/4e deel van mijn nalatenschap “. Deze formulering is beter dan het noemen van een bedrag. Je weet immers niet hoe groot je nalatenschap zal zijn. Een legaat geeft alleen recht op hetgeen is vermeld in het testament. Uw dochter wordt vervolgens niet genoemd als erfgenaam, of u neemt toch nog op dat zij verder onterfd wordt. Dit heeft het voordeel dat u al heeft geregeld dat uw dochter haar legitieme portie van 1/4e deel krijgt. Verder heeft ze zich niet te bemoeien met de verdeling van de spullen. Onterven kan dus, maar u moet wel rekening houden met de legitieme portie van het kind.

 

Mijn man is erg vergeetachtig geworden. Kan hij dan nog wel een testament maken?

De notaris stelt in een gesprek met uw man vast of hij nog wilsbekwaam is. De notaris kan oordelen dat dat wel het geval is. Maar soms twijfelt de notaris. Begrijpt de persoon nog wel wat de gevolgen zijn van een testament? Overziet hij zijn financiële zaken nog wel? Een notaris is niet goed toegerust of opgeleid om dit soort dingen vast te stellen. Daarom zijn er sinds een paar jaar speciaal opgeleide artsen, die na een uitgebreid gesprek met uw man kunnen vaststellen of een testament kan worden gemaakt. Tevoren moet een uitgebreide vragenlijst worden ingevuld. Daarin wordt vermeld welke kwalen uw man heeft en welke medicijnen hij gebruikt. De arts maakt een rapport waarin zijn conclusie is opgenomen. Hierdoor is duidelijk of uw man nog wel of juist geen testament kan maken. Op deze manier blijkt na het overlijden van uw man, dat zorgvuldig werd gehandeld bij het opmaken van het testament.

 

 

 

April 2018.