Vraag het de notaris

In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheid geven tot het stellen van vragen op het gebied van het familierecht. Ze zullen anoniem in deze rubriek worden beantwoord.

Stel uw vragen schriftelijk aan Notaris Mr  Peggy E.M. Dukkers, Willebroekstraat 62,  1066 WE Amsterdam (Nieuw Sloten), met vermelding: “Westerpost”.

Kan je de Staat der Nederlanden als erfgenaam benoemen?

Peggy E.M. Dukkers, notaris

Peggy E.M. Dukkers, notaris

Ja dat kan, dat moet bij testament.

Als u geen testament zou maken zijn uw erfgenamen uw echtgenoot en kinderen. Heeft u geen echtgenoot en ook geen kinderen dan komen in aanmerking om van u te erven uw broers/zusters. Voor iedere overleden broer/zuster komen zijn/haar kinderen in de plaats als erfgenamen. Zijn die er niet dan komen in aanmerking om van u te erven: uw ooms/tantes of hun afstammelingen. Volgens de wet komen familieleden tot in de zesde graad in aanmerking om van u te erven. Pas als alle mogelijke erfgenamen uw nalatenschap zouden verwerpen gaat de nalatenschap naar de Staat der Nederlanden.

De zoektocht wordt voorkomen als u een persoon of rechtspersoon tot erfgenaam benoemt, dat kan uiteraard ook de Staat der Nederlanden zijn.

Wij zijn een echtpaar van 75 en 77 jaar. Wij hebben een woonhuis, vrij van hypotheek, waard € 200.000,–. Kunnen wij maatregelen nemen om te voorkomen dat wij ons huis moeten “opeten” als we in een overheids- bejaarden-tehuis moeten wonen?

Bij de berekening van de eigen bijdrage in de kosten van wonen in een overheidsinstelling wordt rekening gehouden met het eigen vermogen. Thans geldt als peildatum het vermogen dat men heeft twee jaar voor dat men in het tehuis terecht is gekomen. U zou er voor kunnen kiezen nu te zorgen dat uw vermogen minder wordt door met uw kinderen bij de notaris overeenkomsten van schenking en schuldigerkenning overeen te komen. U schenkt bijvoorbeeld aan ieder kind een bedrag van € 50.000,– en leent dat meteen terug onder afspraak van betalen van rente. U heeft daardoor een schuld aan uw kinderen van € 100.000,- , dus is uw vermogen verminderd met dit bedrag. De bijdrage kan niet meer op dat bedrag worden gebaseerd.

Deze “schenking op papier” heeft wel diverse gevolgen: 1. Van de schenking moet aangifte worden gedaan; 2. Er moet schenkbelasting worden betaald van 10% over het bedrag boven de vrijstelling; 3. U moet de kinderen jaarlijks minimaal 6% rente betalen; 4. De kinderen hebben ieder een vordering op u en moeten die vordering optellen bij hun eigen vermogen. Over vermogen boven een bepaalde drempel betalen de kinderen 1,2% vermogensrendementsheffing in box 3 van de inkomstenbelasting. Omdat van de schenking/schuldigerkenning een notariële akte moet worden opgemaakt, heeft u ook de kosten van de notaris te betalen. Er komt dus wel het een en ander bij kijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.