Vraag het de notaris

In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheid geven tot het stellen van vragen op het gebied van het familierecht. Ze zullen anoniem in deze rubriek worden beantwoord.

Stel uw vragen schriftelijk aan Notaris Mr  Peggy E.M. Dukkers, Willebroekstraat 62, 1066 WE Amsterdam  (Nieuw Sloten), met vermelding: “Westerpost”.

Peggy E.M. Dukkers, notaris

Peggy E.M. Dukkers, notaris

Wat zijn de vrijstellingen in de schenkbelasting voor het jaar 2014?

Jaarlijks stelt het Ministerie van Financiën de bedragen vast.

Schenking Ouders-Kinderen.

Ouders mogen kinderen in 2014 een bedrag van € 5.229,- schenken zonder dat daarover belasting hoeft te worden betaald. Eenmalig in het leven van een kind tussen de 18 en 40 jaar mogen de ouders een schenking doen van € 25.096,-.

Maar als het geschonken bedrag voor een dure studie of het eigen huis wordt gebruikt (aankoop/verbouwing/aflossing hypotheekschuld) mag het bedrag € 52.281,- zijn.

In 2014 mag tijdelijk het laatst vermelde bedrag verhoogd worden tot € 100.000,-

Schenking aan anderen

U kunt een ander persoon een schenking doen tot € 2092,- zonder schenkbelasting te hoeven betalen. U kunt in 2014 tot maximaal € 100.000,- belastingvrij aan iemand anders schenken, als deze persoon het bedrag maar gebruikt voor zijn eigen woning: bijvoorbeeld voor aankoop of verbouwing of aflossing van de hypotheekschuld.

Vrijstellingen in de erfbelasting 2014

Erft u van een in 2014 overleden echtgenoot , geregistreerde partner of partner met wie u een samenlevingsovereenkomst heeft, en het is het bedrag minder dan € 627.367,- : u betaalt helemaal geen erfbelasting.

Erft u van uw vader of moeder die in 2014 is overleden, dan is van de erfenis een bedrag van € 19.868,- vrij van belasting. Over het meerdere betaalt u 10% erfbelasting.

Is uw verkrijging meer dan € 117.214,- dan betaalt u 20% erfbelasting over meerdere.

Een voorbeeld berekening erfbelasting: Stel u erft in 2014 een bedrag van € 160.000,- van uw vader. De vrijstelling voor kinderen € 19.686,- gaat er eerst af. Er moet dan belasting worden betaald over € 160.000,- min 19.686,- is €140.314,00 als volgt :

10% over € 117.214,- is € 11.721,- en 20% over de rest of € 33.100,- is € 6.620,-.

Dus als u in 2014 € 160.000,- van uw vader erft, betaalt u daarvan € 18.341,- belasting.

Erft u van uw oom, tante, nicht of goede vriend: u betaalt steeds 30% als het bedrag minder is dan € 117.214,- en 40% over elk bedrag dat het hoger is.

Ik heb een testament gemaakt in 2003, toen was ik niet getrouwd en had ik geen kinderen, nu wel. Moet ik mijn testament veranderen?

Ja inderdaad. Een testament blijft gelden zolang het niet is herroepen. Dus u moet zo snel mogelijk het testament herroepen of een nieuw testament maken bij een notaris in verband met uw nieuwe situatie. De kans is namelijk dat anders uw man en kinderen niet van u erven!

Januari 2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.