Vraag het de notaris

In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheid geven tot het stellen van vragen op het gebied van het familierecht. Ze zullen anoniem in deze rubriek worden beantwoord.

Stel uw vragen schriftelijk aan:

pdukkers@dukkers.nl

Mr  Peggy E.M. Dukkers, NVA notaris

Nicolaas Beetsstraat 152, 1054XV Amsterdam,

met vermelding: “Westerpost”.

 

Moet ik een lijst maken van al mijn bezittingen als ik een testament wil maken?

Nee, dat is een misverstand. In een testament, op te maken bij de notaris, benoemt u een persoon of goed doel tot ERFGENAAM. Een erfgenaam is degene die krijgt wat er bij uw overlijden blijkt te zijn. Omdat niemand weet wanneer hij/zij overlijdt valt ook niet te bepalen wat je dan wel of niet aan bezittingen zult hebben! Daarom hoeft u geen inventarisatie te maken van uw bezittingen en schulden. Dat doen we pas NA uw overlijden. Het geheel van al uw bezittingen en eventuele schulden op de datum van uw overlijden noemen we DE NALATENSCHAP. Benoemt u één persoon tot erfgenaam dan verkrijgt deze persoon de nalatenschap. U kunt ook meer personen samen laten erven. Het staat u vrij.

Als u echt wilt dat iemand een bepaald bedrag of een bepaald ding krijgt na uw overlijden kunt u een legaat opnemen in uw testament. Met een legaat bepaalt u dat iemand een bedrag in geld of bijvoorbeeld een bepaald schilderij van u krijgt na uw overlijden. Die persoon moet dat krijgen van uw erfgenaam of erfgenamen.

Executeur

U kunt in uw testament ook een regelaar aanwijzen: iemand die de uitvaart gaat verzorgen; uw huis opruimt; de aangifte voor de erfbelasting doet en daarna betaalt. Dat is de executeur. De executeur doet dat voor de erfgenamen. De executeur moet aan de erfgenamen verklaren wat hij precies heeft gedaan als hij klaar is met de afwikkeling van de nalatenschap. Dat is de Rekening en Verantwoording die de executeur moet maken.

Codicil

In een zelf geschreven brief met uw naam en datum er op kunt u zelf een beperkt aantal zaken regelen. U kunt er in bepalen hoe uw uitvaart geregeld moet worden. Ook kunt u spullen van uw inboedel of sieraden nalaten aan door u aan te wijzen mensen. Het codicil kunt u zelf thuis bewaren en zo nodig opnieuw maken als de situatie is veranderd. Er hoeft geen notaris aan te pas te komen.

 

Wat doet de notaris met het testament nadat het is opgemaakt? Zorgt hij ook voor de uitvoering als ik ben overleden?

De notaris verleent een dienst. Het bespreken en opmaken van een testament precies zoals u dat wilt en het geven van advies over de wet en de gevolgen die uw testament zal hebben, is het werk dat de notaris voor u doet. Als het testament is getekend is dat werk gedaan. U krijgt een officiële kopie van de akte mee. De notaris zal u voor zijn diensten een rekening presenteren. De notaris meldt bij het Centraal Testamenten Register de datum en aktenummer van uw testament en bewaart het originele document in zijn kluis. Daarmee is het klaar en het dossier wordt gearchiveerd. Na uw overlijden ontstaat er een nieuwe situatie. Uw erfgenamen zullen willen kunnen bewijzen dat zij erfgenaam zijn en dat zij de nalatenschap hebben aanvaard. Er moet een Verklaring van Erfrecht worden opgemaakt. Dat zijn nieuwe werkzaamheden waarvoor zij bij elke notaris in Nederland terecht kunnen. De notaris van het testament gaat dat werk niet uit eigen beweging doen. Er moet opdracht worden gegeven door de erfgenamen.

 

Oktober 2019