Vraag het de notaris

In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheid geven tot het stellen van vragen op het gebied van het familierecht. Ze zullen anoniem in deze rubriek worden beantwoord.

Stel uw vragen schriftelijk aan:

pdukkers@dukkers.nl

Mr  Peggy E.M. Dukkers, NVA notaris

Nicolaas Beetsstraat 152, 1054XV Amsterdam,

met vermelding: “Westerpost”.

Waarom staat mijn handtekening niet op de akte die ik van de notaris heb gekregen?

Van een notariële akte is er altijd maar één exemplaar. De akte die u bij en met de notaris heeft ondertekend is de enige echte akte. Deze akte: de minuut-akte, wordt bij de notaris in de kluis bewaard. De minuut-akte krijgt een nummer en in een register wordt de akte op volgnummer opgenomen met vermelding van het soort akte en namen van de partijen. Dit register is het repertorium. Inmiddels is dit akten-register digitaal. Het repertorium is een niet openbaar register. Alleen in te zien door controleurs van het notariaat. De notaris geeft afschriften van de akten af en geeft die mee aan de partijen. Wat u heeft ontvangen is een officiële kopie, met alleen de handtekening en ambtstempel van de notaris. Dus op akte van levering, de akte van hypotheek of akte van testament die u heeft ontvangen van de notaris staat aan het slot: UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT, gevolgd door handtekening en het ambtstempel van de notaris. Officiëler kunt u het niet krijgen, want de minuut-akte blijft op het notariskantoor.

Wat gebeurt er met de minuutakten?

De minuut-akten worden 30 jaar op het notariskantoor bewaard. Daarna gaan ze naar een Centrale Bewaarplaats van notariële akten in Winschoten. Akten ouder dan 75 jaar (testamenten ouder dan100 jaar) worden overgedragen aan het Rijksarchief.

 

Wat is het Centraal Testamenten Register?

Veel mensen denken dat alle testamenten in dat register worden bewaard. Dat is NIET het geval. Het is een digitaal register waarin iedere notaris de gegevens meldt van een testament-akte dat is gepasseerd. Er wordt opgegeven: datum en repertoriumnummer (zie boven) van de akte, naam en geboortedatum van de persoon die de akte tekende en of bij de akte alle eerdere testamenten werden herroepen. De inhoud van de akte wordt NIET in het register vermeld. De inhoud van de testament-akte blijft geheim. Na een overlijden kan iemand met een akte van overlijden het register raadplegen. U krijgt dan op wanneer de overledene een testament heeft gemaakt en bij welke notaris de akte, met welk repertoriumnummer, in de kluis ligt.

 

Als ik via het CTR weet wanneer en bij welke notaris mijn oom zijn testament maakte, mag ik het dan inzien?

Met testamenten moet heel zorgvuldig worden omgegaan. Niet alleen voor iemands overlijden maar ook na het overlijden. Uit de inlichting van het CTR blijkt welk het laatste geldige testament is en bij welke notaris het origineel (de minuut-akte) in de kluis ligt. Die notaris is echter niet vrij zomaar een afschrift van die akte af te geven. Er zijn allemaal wettelijke regels. Van een testament mag na overlijden alleen afschrift worden afgegeven aan iemand die er in als erfgenaam staat vermeld. De notaris kan het wel afgeven aan een collega, die moet zich aan dezelfde regels houden. Ook moet de notaris de identiteit vaststellen van iemand die dit verzoek doet. Dus meestal zult u eerst een afspraak moeten maken met uw eigen notaris of de notaris die de akte bewaart. Dan verneemt u of u recht heeft op het afschrift. U krijgt dan meteen advies hoe te handelen als u erfgenaam bent.

 

Mijn man en ik zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en we willen samen één testament maken.

Ik moet u teleurstellen het laten opmaken van een testament is een hoogstpersoonlijke zaak. Ieder maakt zijn eigen testament. Tegenwoordig wil de notaris de echtgenoten vaak apart spreken om helder te krijgen wat ieder precies wil regelen.

Juni 2019