Vraag het de notaris

In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheid geven tot het stellen van vragen op het gebied van het familierecht. Ze zullen anoniem in deze rubriek worden beantwoord.

Stel uw vragen schriftelijk aan:

pdukkers@dukkers.nl

Mr  Peggy E.M. Dukkers, NVA notaris

Nicolaas Beetsstraat 152, 1054XV Amsterdam,

met vermelding: “Westerpost”.

Hoe word je eigenlijk notaris?

In principe kan iedereen die de Nederlandse nationaliteit heeft en aan een aantal (opleidings) voorwaarden voldoet notaris worden. Allereerst moet je na de middelbare school rechten gaan studeren op een universiteit. Na het tweede jaar kies je de hoofdrichting notariaat. Als je bent afgestudeerd ga je als “kandidaat-notaris” op een notariskantoor werken. Tijdens het werk volg je de beroepsopleiding. Die opleiding eindigt met een examen. Als je zes jaar op een notariskantoor als kandidaat-notaris hebt gewerkt ben je benoembaar als notaris. Dat begint met het maken van een ondernemingsplan, waaruit blijkt dat in het gebied waar jij notaris wilt worden voldoende mogelijkheden zijn voor een goedlopend kantoor. Het ondernemingsplan wordt ingediend bij een commissie van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Als die commissie het plan heeft goedgekeurd, volgt een psychologische test. Is die test met goed gevolg afgelegd, volgt een uitgebreid gesprek bij de commissie Toegang tot het Notariaat. Als dat gesprek goed is verlopen draagt de KNB je voor tot benoeming bij de minister voor Rechtsbescherming die zorgt voor het Koninklijk Besluit, waarmee de koning je formeel tot notaris benoemt. Het traject vanaf het indienen van het ondernemingsplan tot benoeming neemt negen maanden tot een jaar in beslag.

Wat behoort zoal tot de werkzaamheden van de notaris?

Als notaris ben je een gespecialiseerd jurist. De gebieden waarin je werkt zijn in te delen in drie hoofdgebieden: 1. transacties met betrekking tot huizen, zoals de levering na koop en verkoop; vestigen van hypotheek. 2. Ondernemingsrecht: Oprichten van vennootschappen; overdracht van aandelen van Besloten Vennootschappen; oprichten van stichtingen en verenigingen en 3. Familierecht: opmaken van huwelijksvoorwaarden; samenlevingsovereenkomsten; testamenten; opmaken van verklaringen van erfrecht; afwikkelen van nalatenschappen. De notaris geeft advies over het recht aan personen die zich tot hem/haar wenden. De notaris begeleid de transacties en maakt de akte op om de transactie vast te leggen. De akten worden op het kantoor van de notaris voorgelezen en getekend. De notaris bewaart de originele akten met de handtekeningen. Dat moet volgens de wet. De mensen krijgen een “Afschrift” van de akte mee. Dat is een officiële kopie met handtekening en ambtstempel van de notaris. Om die reden ziet u nooit de handtekeningen van de partijen op de akten staan. Die akten liggen namelijk in de kluis bij de notaris. De notaris geldt als bijzondere vertrouwenspersoon. Daarom wordt hij/zij vaak gevraagd om ter controle aanwezig te zijn bij wedstrijden of loterijen. Wat op zijn/haar kantoor wordt besproken, evenals de inhoud van de akten is geheim. Het gaat niemand anders iets aan. De notaris draagt een bijzondere verantwoordelijkheid bij de overdracht van huizen en bij het vestigen van hypotheek. De koopsom en het bedrag van de hypotheek worden op zijn/haar derdengeldrekening gestort en hij/zij is verantwoordelijk voor de uitbetaling aan verkoper/koper en aan de bank van de hypotheek die de verkoper aflost. Er is een instantie die toeziet op het financiële handelen van de notaris. Er zijn veel beroepsregels waar de notaris zich aan moet houden. Ook moet er jaarlijks veel aan bijscholing worden gedaan.

 

Wat gebeurt er bij aftreden of overlijden van de notaris met de akten die hij/zij bewaart?

Er wordt een opvolger benoemd die verantwoordelijk wordt voor de akten van de voorganger en natuurlijk ook voor de akten die hij/zij zelf opmaakt. Na 30 jaar gaan de akten naar een centrale bewaarplaats. Er zijn ongeveer 1200 notarissen in Nederland. Volgens de wet moet een notaris aftreden in het jaar dat hij/zij 70 wordt.

 

September 2018