VRAAG HET DE NOTARIS

In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheid geven tot het stellen van vragen op het gebied van het familierecht. Ze zullen anoniem in deze rubriek worden beantwoord.

Stel uw vragen schriftelijk aan:

pdukkers@dukkers.nl

Mr  Peggy E.M. Dukkers, NVA notaris

Nicolaas Beetsstraat 152, 1054XV Amsterdam,

met vermelding: “Westerpost”.

 

 

Mijn vader is overleden. Het blijkt dat hij vorig jaar een testament heeft gemaakt. Waarom is dat testament toen niet met de familie besproken? Dat hoort toch?

Een testament is een hoogstpersoonlijke zaak die uw vader, de testateur, samen met de notaris in een akte vastlegt. De notaris voert het gesprek met uw vader alleen. Dat betekent dat bij het gesprek niemand anders aanwezig is. Na dat eerste gesprek maakt de notaris een ontwerp van het testament en stuurt dit met adviesbrief naar uw vader. Ik verneem weleens dat mensen het ontwerp-testament binnen de familie bespreken. Dat mag, maar er gelden geen regels voor. In ieder geval mag de notaris dat NIET doen. De notaris heeft namelijk de plicht geheim te houden wat er met uw vader is besproken. Ook moet de notaris de inhoud van het te maken testament geheim houden. Het beroepsgeheim is belangrijk. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat alles wat bij de notaris wordt besproken geheim blijft. Als het ontwerp van de akte akkoord is wordt de akte samen met de notaris ondertekend. Ook daar is niemand anders bij. Nadat de akte is getekend meldt de notaris bij het Centraal Testamenten Register onder welk nummer de getekende akte in zijn/haar archief wordt bewaard. Uw vader kreeg een afschrift van de akte meer naar huis. De notaris spreekt dus niet met de familie bij het opmaken van een testament.

 

Ik heb van de notaris vernomen dat ik geen kopie van het testament van mijn moeder krijg. Waarom niet?

Mij is niet duidelijk of uw moeder nog leeft. Er zijn daarom twee mogelijkheden waarom u het niet ter inzage krijgt. Testamenten zijn notariële akten, die in de kluis bij de notaris worden bewaard. Uw moeder kreeg na het tekenen met de notaris een kopie, ook wel afschrift genoemd, mee naar huis. Aan het Centraal Testamenten Register is doorgegeven onder welk akte nummer het testament in het archief van de notaris wordt bewaard. Voor de notaris is het document geheim. Hij/zij mag het daarom aan niemand laten zien. Dus ook niet aan u.

Na het overlijden van uw moeder kunt u via het Centraal Testamenten Register vernemen welke notaris een testament met haar heeft gemaakt. U moet dan de akte van overlijden laten zien. Als u heeft vernomen welke notaris het testament met uw moeder maakte kunt u die notaris benaderen. Deze notaris zal u alleen kopie van het testament laten zien als u als erfgenaam in het testament bent genoemd. Er staat namelijk in de wet dat de notaris alleen kopie van een testament van een overledene mag afgeven aan iemand die er als erfgenaam in staat vermeld. Het kan dus zijn dat uw moeder nog leeft, waarom u het testament niet mag zien. Maar het kan ook dat, als u moeder is overleden, u niet als erfgenaam wordt genoemd in haar testament.

 

Wat is de legalisatie van mijn handtekening?

Soms moeten belangrijke documenten door u worden ondertekend. Bijvoorbeeld geeft u volmacht aan iemand die bepaalde dingen voor u moet gaan doen. Of u aanvaardt een nalatenschap. Dat document moet dan door u bij een notaris worden getekend die uw identiteit vaststelt en constateert dat u de rechtshandeling in het document ook zelf wilt. Dat noemen we legaliseren van de handtekening. Dit gebeurt zo om fraude of misbruik van uw handtekening te voorkomen. Het legaliseren van de handtekening bevordert de rechtszekerheid.

 

 

 

 

Juni 2018.