Vraag het de notaris

In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheid geven tot het stellen van vragen op het gebied van het familierecht. Ze zullen anoniem in deze rubriek worden beantwoord.

Stel uw vragen schriftelijk aan:

pdukkers@dukkers.nl

Mr  Peggy E.M. Dukkers, NVA notaris

Nicolaas Beetsstraat 152, 1054XV Amsterdam,

met vermelding: “Westerpost”. 

 

Mijn man is overleden. Wij hebben vier kinderen. Moet ik nu een testament maken?

In principe hoeft dat niet. Het erfrecht is in de wet geregeld.  Het is gebaseerd op bloedverwantschap. Volgens het wettelijk erfrecht erven uw vier kinderen samen uw nalatenschap. Ieder is gerechtigd tot één/vierde gedeelte van uw nalatenschap. Zij moeten de nalatenschap samen verdelen. In de wet is ook de plaatsvervulling geregeld: als één van uw kinderen eerder dan u mocht zijn overleden, en hij/zij laat kinderen achter, dan erven deze kleinkinderen samen het erfdeel van uw overleden kind.  Mocht u willen dat de schoonkinderen erven of dat de kleinkinderen meteen een bedrag van u erven dan moet dat in een testament worden vastgelegd. Ook als u een executeur wilt benoemen, die de nalatenschap gaat afwikkelen, moet dat worden vastgelegd in een testament. Het zou ook kunnen dat u een van uw kinderen meer of minder wilt laten erven. U zou zelfs een van de kinderen kunnen onterven. Dat moet worden geregeld in een testament. Het hangt er dus van af of u anderen van u wilt laten erven dan de wettelijke erfgenamen, of dat u de wettelijke erfgenamen voor andere delen wilt laten erven of u een testament zou moeten maken. Als u twijfelt, maak dan een afspraak met de notaris voor een advies-gesprek. 

Per kind geldt een vrijstelling in het erfrecht van € 20.371,00 (tarief 2018). Kan ik kleinkinderen ook belastingvrij laten erven?

Dat kan. Voor ieder kleinkind geldt ook de vrijstelling tot een bedrag van € 20.371,00 (tarief 2018). U zou in uw testament bedragen voor de kleinkinderen als legaat kunnen opnemen. Als een kleinkind nog minderjarig is op het moment dat hij/zij van u erft, wordt het bedrag beheerd door degenen die het ouderlijk gezag over het kind hebben. Dat zijn meestal de ouders van het kind samen. Als u zou willen dat het bedrag voor de kleinkinderen wordt beheerd door een ander persoon dan kan dat in het testament worden opgenomen. U kunt dan meteen regelen wanneer het vrij beschikbaar wordt voor het kleinkind zelf. Veel mensen vinden 18 jaar te jong en willen dat het pas bij 21-jarige leeftijd beschikbaar wordt.

Wij gaan trouwen in juni 2018. We willen dat alles wat we nu hebben en ook alles wat we in de toekomst krijgen, van ons samen wordt. Moeten we daarvoor naar de notaris?

Wat u wilt heet “algehele gemeenschap van goederen”. Tot 1 januari 2018 ontstond automatisch de algehele gemeenschap van goederen bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Alle bezittingen en schulden die ieder van de echtgenoten of partners had/heeft en alle latere bezittingen en schulden maakten deel uit van die gemeenschap van goederen. Op 1 januari 2018 is de wet op het huwelijksgoerenrecht veranderd. Mensen die na 1 januari 2018 trouwen starten daarmee een beperkte gemeenschap van goederen. Alleen wat men tijdens het huwelijk of partnerschap verkrijgt aan bezit of schuld wordt gemeenschappelijk. Wat men aan bezit of schuld had voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap blijft privé. Als gevolg hiervan zult u bij de notaris huwelijksvoorwaarden moeten laten opmaken als u wilt dat er voor u beiden de algehele gemeenschap van goederen ontstaat.

 

Maart  2018