Vraag het de notaris

In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheid geven tot het stellen van vragen op het gebied van het familierecht. Ze zullen anoniem in deze rubriek worden beantwoord.

Stel uw vragen schriftelijk aan:

notaris@dukkers.nl

Notaris Mr  Peggy E.M. Dukkers, NVA notaris

Postbus 90291, 1006 BG Amsterdam,

met vermelding: “Westerpost”.

 

Ik heb geen kinderen en ik wil mijn huis nalaten aan een goede vriendin. Hoe moet ik dat regelen?

Dat kunt u vastleggen met een legaat in een testament. Een testament is een akte die op het notariskantoor wordt opgemaakt. Met een testament bepaalt u wie de eigenaren worden van uw gehele nalatenschap. Daartoe behoren: uw huis, uw inboedel, uw kleding/sieraden, uw auto, uw spaargeld en uw (hypotheek)schulden. Uw kunt met een legaat aangeven wie een bepaald object (uw huis, een geldbedrag) zal verkrijgen. De rest van de nalatenschap wordt eigendom van uw erfgenamen. Uw erfgenamen moeten de legaten aan de legatarissen afgeven.

Wie zijn uw erfgenamen?

Volgens de wet zijn uw erfgenamen uw broers en zusters samen. Zij erven ieder een gelijk deel van uw nalatenschap. Als een broer of zuster eerder is overleden, erven zijn/haar kinderen samen het deel van die broer of zuster. We noemen dat “erven bij plaatsvervulling”. Als u drie broers heeft en één is overleden, achterlatend vier kinderen, zijn uw broers ieder voor 1/3e deel gerechtigd in uw nalatenschap. De kinderen van uw overleden broer zijn ieder gerechtigd voor 1/4e van 1/3e is 1/12e deel van uw nalatenschap. U heeft in dit voorbeeld dus zes erfgenamen die voor verschillende delen van uw nalatenschap erven.

Testament

Met een legaat in een testament kunt u het huis aan uw vriendin vermaken. U benoemt in het testament tevens uw erfgenamen. U bent vrij te bepalen wie dat zijn. De erfgenamen moeten na uw overlijden het huis aan uw vriendin afgeven. Het is dus niet zo dat u alleen een legaat van het huis in uw testament kunt opnemen. Ook moet u uw erfgenamen aanwijzen. Met een testament regelt u namelijk uw gehele nalatenschap.

 

Ik wil dat mijn zoon en dochter na mijn overlijden de schenkingen die ik aan ze heb gedaan netjes verrekenen. Kan ik dat opnemen in mijn testament?

Dat is mogelijk. Maar de vraag is of dat op deze manier wel een goede oplossing is. Het zou namelijk aanleiding kunnen geven tot misverstanden en zelfs ruzie tussen uw kinderen. Want is wel duidelijk welke schenkingen zijn gedaan? Het is verstandiger dat u voor uzelf een overzicht maakt van de schenkingen die u heeft gedaan. Daarbij moet u ook denken aan de gift van een object (auto?) en een kwijtschelding bijvoorbeeld bij de overdracht van een huis. Stel dat u uw dochter in totaal € 50.000,00 aan waarde heeft gegeven en uw zoon € 30.000,00. Uw zoon heeft in dit rekenvoorbeeld € 20.000,00 minder gekregen. U zou in uw testament een legaat kunnen opnemen van € 20.000,00 voor uw zoon. De rest van uw nalatenschap moeten uw kinderen als uw enige erfgenamen samen delen. Met een dergelijk testament worden misverstanden voorkomen.

 

Het huis van mijn ouders heb ik aan mijn dochter verkocht. Deel van de koopsom is zij schuldig gebleven met een geldlening van mij. Wat gebeurt er met die schuld na mijn overlijden?

De vordering die u op uw dochter heeft is onderdeel van uw nalatenschap. Een nalatenschap bestaat immers uit al uw bezittingen, vorderingen en schulden. Uw erfgenamen worden eigenaar van uw nalatenschap. Stel dat de schuld/vordering € 30.000,00 is, dat u twee kinderen heeft en uw nalatenschap is € 200.000,00, inclusief de schuld/vordering. Ieder kind heeft recht op de helft of  € 100.000,00. Uw dochter verkrijgt de vordering van € 30.000,00 en € 70.000,00. Uw dochter  heeft hierdoor geen schuld meer. Uw andere kind erft € 100.000,00.

 

Oktober 2017