Vraag het de notaris

In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheid geven tot het stellen van vragen op het gebied van het familierecht. Ze zullen anoniem in deze rubriek worden beantwoord.

Stel uw vragen schriftelijk aan:

notaris@dukkers.nl

Notaris Mr  Peggy E.M. Dukkers ,

Postbus 90291, 1006 BG Amsterdam,

met vermelding: “Westerpost”.

Mijn oom is ernstig ziek en ligt in het ziekenhuis. Hij wil graag een testament  maken. Kunt u dat doen?

Dat kan ik inderdaad doen. Ik vraag in zo’n situatie altijd of oom mij zelf even wil bellen. Dat hoeft tegenwoordig met mobiele telefoons niet zo moeilijk te zijn. De reden dat ik zelf met uw oom wil spreken is om zeker te weten dat hij het zelf ook wil. Ik kan dan kort aan hem de procedure uitleggen en hem een begroting van de kosten geven. Ik zal hem vertellen dat het gesprek, als ik bij hem kom, alleen met hem is. Niemand anders mag er bij zijn. Ik ga, als het nodig is, nog dezelfde dag naar het ziekenhuis om met hem te spreken. In het ziekenhuis, tijdens het advies-gesprek, ga ik vaststellen of uw oom mij nog kan duidelijk maken wat zijn wensen zijn. Soms is dat moeilijk. Dat kan komen door de ernstige ziekte of door de medicijnen die zijn toegediend. Het komt er op neer dat een notaris alleen een testament mag maken voor mensen die zelf nog helder van geest zijn. Als dat niet het geval is kan er geen testament worden opgemaakt.

 

Ik heb de hele nalatenschap van mijn tante geërfd. Daartoe behoort ook haar huis. Hoe kan ik bewijzen dat het nu mijn huis is?

Als iemand is overleden moet door een notaris worden uitgezocht wie de erfgenamen zijn.

De notaris controleert in het Centraal Testamenten Register of er een testament is gemaakt. Als dat zo is vraagt hij/zij dat op bij de notaris die het heeft gemaakt. Als u als enige erfgenaam bent benoemd zal de notaris u in een gesprek op uw rechten en verplichtingen als erfgenaam wijzen. Hij/zij zal u vragen of u inderdaad erfgenaam wilt zijn. Voor het aanvaarden van de nalatenschap zal de notaris u een verklaring laten tekenen. Als dat is gebeurd gaat de notaris een VERKLARING VAN ERFRECHT opmaken. Dat is een document waarin kort de levensloop van uw tante wordt vermeld, dat zij een testament heeft gemaakt, waarin u tot enige erfgenaam bent benoemd, en dat u de nalatenschap ook heeft aanvaard. Met die Verklaring van Erfrecht kunt u bewijzen bij banken en verzekeringsmaatschappijen dat u de enige gerechtigde bent van haar nalatenschap.

Het Kadaster

Bij alle zaken waarbij huizen zijn betrokken moet het Kadaster worden geïnformeerd. Op het Kadaster wordt in een Openbaar Register de eigendom van huizen geadministreerd. Een notaris kan met de digitale inschrijving van de Verklaring van Erfrecht in het Kadaster er voor zorgen dat het huis op naam van u, als de nieuwe eigenaar, komt te staan. Met de Verklaring van Erfrecht en een uittreksel uit de Kadastrale administratie kunt u de eigendom van het huis bewijzen.

 

Ik wil iemand aanwijzen die mijn financiële zaken regelt als ik dat zelf door ziekte niet meer kan. Hoe regel ik dat?

U kunt iemand VOLMACHT geven om te kunnen beschikken over uw bankrekening(en) en die uw andere zaken mag regelen. Dat gaat het beste met een akte opgemaakt bij de notaris. Zo’n akte heeft volgens de wettelijke bepalingen een grote bewijskracht. De notaris heeft daarbij uw identiteit vastgesteld en hij/zij heeft in de bespreking, die onder vier ogen is, kunnen bepalen dat het inderdaad uw eigen wens is. Tegenwoordig worden met een akte uitgebreidere volmachten gegeven. Niet alleen voor financiële zaken maar ook kunt u iemand aanwijzen die de medische beslissingen voor u neemt. We noemen dit een LEVENSTESTAMENT. In zo’n akte kunt u meteen iemand aanwijzen die controle houdt op de financieel gevolmachtigde. Dat is verstandig en kan misbruik voorkomen.

 

Mei 2017