Vraag het de notaris

In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheid geven tot het stellen van vragen op het gebied van het familierecht. Ze zullen anoniem in deze rubriek worden beantwoord.

Stel uw vragen schriftelijk aan:

notaris@dukkers.nl

Notaris Mr  Peggy E.M. Dukkers ,

Postbus 90291

1006 BG Amsterdam, met vermelding: “Westerpost”.

Welke bedragen kunnen belastingvrij worden geschonken in 2017?

Zoals ieder jaar stelt het Ministerie van Financiën de bedragen vast die vrij van belasting geschonken kunnen worden.

Ouders-Kinderen

Ouders kunnen ieder van hun kinderen in 2017 een bedrag van maximaal  € 5.320,00 belastingvrij schenken.

Ieder kind met de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar kan van zijn ouders één keer in zijn leven een belastingvrije schenking ontvangen. Voor 2017 is dit bedrag € 25.526. Gaat het om een dure studie mag het bedrag worden verhoogd tot € 53.176,00. Het bedrag mag éénmalig worden verhoogd tot € 100.000,00 als het wordt gebruikt voor aankoop, verbouwing of aflossing van de hypotheekschuld van de eigen woning. Dat is de woning waarin de verkrijger zelf woont. Er moet dan wel aangifte worden gedaan bij de Belastingdienst en er moet een beroep worden gedaan op deze eenmalige vrijstelling.

Overigen

U kunt ieder ander, familie of geen familie, in 2017 een bedrag van € 2.129,00 belastingvrij schenken. U mag iemand met de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar in 2017 maximaal €100.000,00 belastingvrij schenken, als het geld maar wordt gebruikt voor aankoop of verbouwing van de eigen woning of aflossing van de hypotheekschuld van de eigen woning van de verkrijger. Er moet wel aangifte van de schenking worden gedaan bij de Belastingdienst.

Notariële akte verstandig

Het is verstandig om een notariële akte van de verhoogde schenking op te laten maken. Daarin kan dan worden opgenomen dat de schenking alleen voor het eigen kind is, niet valt in een gemeenschap van goederen waarin het kind is gehuwd. Ook kan men in die akte opnemen of het geschonken bedrag bij overlijden van de ouders al dan niet moet worden verrekend met de nalatenschap van de ouders.

 

Welke bedragen zijn belastingvrij bij een erfenis in 2017?

Er wordt geen Erfbelasting betaald als u in 2017 erft van een echtgenoot, geregistreerde partner of van de partner waarmee u een samenlevingsovereenkomst heeft, zolang de verkrijging lager is dan € 638.089,00.

Kinderen

Als een kind in 2017 van een vader of moeder erft, is dit tot een verkrijging € 20.209,00 belastingvrij. Het kind betaalt 10% erfbelasting over het meerdere tot € 122.269,00. Is de verkrijging hoger, dan is over het meerdere 20% erfbelasting verschuldigd.

Kleinkinderen

Kleinkinderen mogen in 2017 elk € 20.209,00 belastingvrij erven van opa of oma. Erven zij meer dan geldt een tarief van 18% tot een verkrijging van € 122.269,00. Kleinkinderen betalen 36% erfbelasting over het meerdere als de verkrijging hoger is.

Overigen

Als een goed doel, dat als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is erkend erft,  is geen erfbelasting verschuldigd. Erft u van een familielid of van een vriend of kennis, dan geldt het algemeen vreemden tarief van 30% erfbelasting. Er is maar een vrijstelling van € 2.129,00.

Is uw verkrijging in 2017 hoger dan € 122.269,00, dan betaalt u 40% over het meerdere.

 

Januari 2017