Vraag het de notaris

In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheid geven tot het stellen van vragen op het gebied van het familierecht. Ze zullen anoniem in deze rubriek worden beantwoord.

Stel uw vragen schriftelijk aan:rp_Notaris-Peggy-Dukkers-236x300-150x15011.jpg

notaris@dukkers.nl

Notaris Mr  Peggy E.M. Dukkers ,

Postbus 90291

1006 BG Amsterdam,

met vermelding: “Westerpost”.

 

Ik wil niet dat mijn tante mij in haar testament tot erfgenaam benoemt. Hoe kan ik daar voor zorgen?

Dat kunt u niet. Een testament is een geheim document dat uw tante samen met de notaris opmaakt. Tante kan daarin laten opnemen aan wie zij haar spullen en geld wil geven na haar overlijden. Op die manier benoemt zij haar erfgenamen. Het is haar keuze, haar laatste wens. De notaris heeft beroepsgeheim. Dat betekent dat hij/zij aan niemand mag vertellen wie de klanten zijn. Ook mag de notaris aan niemand vertellen wat er is besproken en natuurlijk al helemaal niet wat er in het testament staat. Nadat tante is overleden moet een familielid naar een notaris gaan met de akte van overlijden, die de uitvaartorganisatie heeft laten opmaken bij de gemeente. Via het Centraal Testamenten Register kan de notaris er achter komen bij welke notaris uw tante een testament heeft opgemaakt. Het testament wordt opgevraagd. De personen die in het testament zijn genoemd als erfgenaam wordt gevraagd of ze al dan niet de nalatenschap aanvaarden. Dat is het moment voor u om te weigeren. Vooraf kunt u niet voorkomen dat u tot erfgenaam wordt benoemd.

 

Ik woon nu 3 jaar samen. Ik wil laten vastleggen dat de inboedel in onze woning van mij is. Hoe gaat dat?

U kunt samen met uw partner in een akte bij de notaris laten opnemen dat de inboedel van u is. Nadeel van een dergelijke afspraak is dat die UITSLUITEND tussen u beiden geldt. Andere personen of instanties hoeven zich niet aan uw afspraak te houden. De Belastingdienst al helemaal niet. Als de Belastingdienst geld te vorderen zou hebben van uw partner, kan beslag gelegd worden op alle inboedel in de woning waar hij woont. Dit is het zogenoemde “bodembeslag”. Het doet er dan niet wie van wie de spullen zijn. Op alles is dan beslag gelegd. In het algemeen geldt voor roerende goederen het volgende bewijsrecht: U moet aan de hand van facturen en betalingen van uw eigen bankrekening aantonen dat u zelf iets hebt gekocht. Het vastleggen bij de notaris van wie de spullen zijn heeft dus niet zoveel zin. U kunt zich er alleen bij uw partner op beroepen.

 

Waarom kan een testament niet in een zelfgeschreven brief?

Het is niet zo gek dat de wet voorschrijft dat een testament in een akte bij de notaris wordt gemaakt. Het opmaken van een testament is een belangrijke zaak die zorgvuldig moet worden gedaan. Door dit voorschrift wordt allereerst fraude voorkomen. De notaris stelt de identiteit van de testateur vast, o.a. door het controleren van het legitimatie-bewijs. De notaris laat degene die het testament maakt zelf vertellen wie hij of zij wil opnemen als erfgenamen en wie als executeur. Door in gesprek te gaan kan de notaris constateren of de persoon nog goed de gevolgen van het testament begrijpt. Ook is het gesprek onder vier ogen, niemand mag er bij zijn. Daardoor wordt beïnvloeding zoveel mogelijk voorkomen. Bij de zelf geschreven brief valt dat allemaal niet na te gaan. Niet duidelijk is wie het heeft geschreven en onder welke omstandigheden. Werd u gedwongen iemand iets na te laten? Daarom levert de zelf geschreven brief geen geldig testament op. U mag wel zelf opschrijven wie uw huisraad of sieraden krijgt. Dat is het CODICIL. Ook mag u daarin aanwijzingen geven voor uw uitvaart. Maar dat is dan ook het enige waarover u zelf, zonder notaris, uw wensen vast kunt leggen.

 

 

november  2016