Vraag het de notaris

In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheid geven tot het stellen van vragen op het gebied van het familierecht. Ze zullen anoniem in deze rubriek worden beantwoord.

Stel uw vragen schriftelijk aan:

notaris@dukkers.nl

Notaris Mr  Peggy E.M. Dukkers ,

Postbus 90291

1006 BG Amsterdam,

met vermelding: “Westerpost”.

 

Wat is Geregistreerd Partnerschap?

Het is de rechtsfiguur waar twee mensen een officiële relatie aangaan. Net als het huwelijk wordt het gesloten op het Gemeentehuis. Het Geregistreerd Partnerschap (G.P.) is in de wet gekomen in het jaar 2000 om er voor te zorgen dat ook mensen van het zelfde geslacht zich officieel aan elkaar kunnen binden. Sinds het huwelijk ook is opengesteld voor personen van gelijk geslacht zou je kunnen zeggen dat het Geregistreerd Partnerschap overbodig is geworden.

 

Gemeenschap van goederen

Net als bij het huwelijk ontstaat er na het aangaan van het Geregistreerd Partnerschap Gemeenschap van Goederen tussen de partners. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden die ieder heeft van u samen worden. Ieder is voor de helft van de totale waarde daarin gerechtigd. Men wordt elkaars erfgenaam en de familieleden van de partners zijn na de ceremonie van het G.P. onterfd. Als één van de partners later overlijdt en tevens kinderen achterlaat geldt de Wettelijke Verdeling.

 

Wettelijke Verdeling

De andere partner erft de bezittingen en schulden van de overledene. De kinderen erven nog even niet. Hun erfdeel wordt vastgesteld en vormt een schuld die de langstlevende partner aan de kinderen heeft. De kinderen kunnen die vordering pas opeisen bij o.a. het overlijden van de tweede partner. Voor de ontbinding van een Geregistreerd Partnerschap is niet altijd een procedure bij de Rechtbank nodig. Als er geen minderjarige kinderen zijn kan via een overeenkomst en het vastleggen daarvan bij de notaris het G.P. worden ontbonden.

 

In het buitenland niet erkend

Doordat het G.P. ook zonder een rechterlijke uitspraak kan worden ontbonden wordt het Geregistreerd Partnerschap niet overal in het buitenland als officiële verbintenis wordt erkend. Wilt u voorkomen dat na het sluiten van het G.P. gemeenschap van goederen ontstaat, zorg dan dat u uiterlijk een dag vóór de ceremonie op het Gemeentehuis, bij de notaris Partnerschapsvoorwaarden vastlegt. Deze kunt u vergelijken met Huwelijksvoorwaarden.

 

Mijn dochter en ik willen een testament maken. Ik heb ook nog een zoon maar die wil geen contact meer met ons. Kunt u ons helpen?

Een testament maken is een hoogstpersoonlijke kwestie. U en uw dochter kunnen ieder APART een afspraak met mij maken. Ik bespreek dan met ieder van u wat u in uw testament kunt zetten. Het is altijd jammer als de relatie tussen ouders en kinderen is verstoord. U zou uw zoon kunnen onterven. Daardoor heeft hij geen recht op spullen uit de nalatenschap. Hij wordt ook niet betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap. Maar hij is niet rechteloos bij onterving door een ouder. Na uw overlijden kan hij binnen vijf jaar bij uw erfgenamen een geldbedrag vorderen ter waarde van de helft van zijn erfdeel. Hij heeft namelijk recht op de zogenoemde legitieme portie. Om die op te eisen moet hij zelf het initiatief nemen. Dat kan hij doen door het bijvoorbeeld te gaan bespreken met een notaris of advocaat, die het voor hem gaat opeisen. Hij kan ook rechtstreeks contact opnemen met een erfgenaam van u, als hij weet wie dat is. Er zijn geen vaste regels over hoe een kind zijn legitieme portie kan opeisen. Het moet alleen binnen vijf jaar gebeuren. Als uw dochter haar broer onterfd heeft in haar testament, krijgt hij niets. De legitieme portie geldt alleen als je bent onterfd door je vader of je moeder.

oktober  2016