Vraag het de notaris

In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheid geven tot het stellen van vragen op het gebied van het familierecht. Ze zullen anoniem in deze rubriek worden beantwoord.

Stel uw vragen schriftelijk aan:notaris@dukkers.nl

Notaris Mr  Peggy E.M. Dukkers, Postbus 90291, 1006 BG Amsterdam,met vermelding: “Westerpost”.

Mijn moeder is 89 en slecht ter been. Wat zijn de mogelijkheden voor een handtekening-volmacht?rp_Notaris-Peggy-Dukkers-236x300-150x15011.jpg

Uw moeder kan via de notaris een akte van volmacht laten opmaken. De notaris bespreekt dan met uw moeder welke zaken zij zelf niet meer wil regelen. De notaris legt haar uit welke gevolgen het geven van volmacht heeft. Hij/zij zal ook vertellen dat er soms misbruik van een volmacht kan worden gemaakt. Ook zou zij een zogenoemd LEVENSTESTAMENT kunnen maken. Een levenstestament is een document dat zij bij de notaris kan opmaken waarin zij iemand aanwijst die haar zaken mag regelen als zij dat zelf door afwezigheid of ziekte niet meer zelf kan of wil doen. Het is het geven van een uitgebreide VOLMACHT aan iemand die zij vertrouwt. Met die volmacht kan de vertrouwde persoon al haar financiële zaken regelen. Zij kan in een Levenstestament ook iemand aanwijzen die haar medische beslissingen mag nemen. Bijvoorbeeld: wel of geen behandelverbod. Het gaat om de situatie dat zij zelf niet in staat is beslissingen te nemen. Naast een gevolmachtigde voor de financiële zaken aanwijzen kan zij ook iemand benoemen die de gevolmachtigde controleert. Op die manier sluit zij misbruik zoveel mogelijk uit. Het levenstestament is een akte die wordt opgemaakt nadat de notaris uitgebreid met uw moeder heeft gesproken. Het gesprek met de notaris is onder vier ogen, niemand van de familie is daarbij aanwezig. Het gaat immers om de wensen van uw moeder. Bovendien moet de notaris vaststellen dat moeder die wensen goed kan uitleggen.

 

U had het in uw column van juli over het verwerpen van een nalatenschap. Maar beneficiair aanvaarden kan toch ook?

Inderdaad kan dat ook. Het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap heeft tot gevolg dat u de nalatenschap MOET gaan afwikkelen. U bent namelijk vereffenaar geworden. Als na uw inventarisatie van de nalatenschap blijkt dat er meer schulden dan bezittingen zijn, moet u de Rechter betrekken bij de afwikkeling. De Rechter geeft dan aanwijzingen hoe de waarde van de bezittingen moeten worden verdeeld over de schuldeisers. Voordeel van deze manier van aanvaarden is dat u zelf NIET uit eigen zak de schulden hoeft bij te betalen. Het beneficiaire aanvaarden of aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving, zoals het ook wordt genoemd, gaat met het opmaken van een akte op de Rechtbank. De notaris verzorgt meestal de volmacht voor u. Houdt u er rekening mee dat de afwikkeling aan speciale wettelijke eisen moet voldoen op straffe van het vervallen van het recht de schulden niet te hoeven dragen. Als later blijkt dat de nalatenschap ruim positief is, hoeft dat alleen aan de Rechtbank te worden gemeld. Het kan verstandig zijn de nalatenschap op deze manier te aanvaarden. Vooral als u niet weet hoe de financiële situatie van de overledene is.

augustus 2016