Vraag het de notaris

In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheid geven tot het stellen van vragen op het gebied van het familierecht.rp_Notaris-Peggy-Dukkers-236x300-150x1501.jpg

Ze zullen anoniem in deze rubriek worden beantwoord.

Stel uw vragen schriftelijk aan: notaris@dukkers.nl, Notaris Mr Peggy E.M. Dukkers, Postbus 90291, 1006 BG Amsterdam, met vermelding: “Westerpost”.

Ik ben aan het scheiden en heb twee kinderen. Moet ik een testament maken?

Soms is het inderdaad verstandig een testament te maken. Zolang u getrouwd bent geldt de wettelijke verdeling in het erfrecht. Als u komt te overlijden verkrijgt uw echtgenoot al uw bezittingen en ook de schulden. Uw kinderen krijgen voorlopig niets. Er wordt wel vastgesteld hoe groot de erfdelen voor de kinderen zijn. Zij krijgen hun deel van uw nalatenschap pas na het overlijden van de langstlevende echtgenoot. Als u dat niet wilt kunt u bij testament uw echtgenoot onterven. Uw kinderen zijn dan daardoor uw enige erfgenamen.

Kinderen nog minderjarig?

Als de kinderen nog minderjarig zijn, zal uw erfenis voor ze worden beheerd door degene die het gezag over ze heeft. Dat is meestal de andere ouder. U zou een BEWINDVOERDER kunnen benoemen. Dat is een persoon die de ouder die het gezag heeft over de kinderen controleert bij het beheer van het bedrag dat uw kinderen van u hebben geërfd. De bewindvoerder zorgt er dus voor dat de andere ouder niet zomaar over het erfdeel van de kinderen kan beschikken.

In dat testament kunt u tevens bepalen dat uw echtgenoot niet het zogenoemde ouderlijk vruchtgenot krijgt. Daarmee zullen opgebouwde renten over het bedrag dat de kinderen van u hebben geërfd worden toegevoegd aan dit vermogen. De ouder krijgt de rente-opbrengst niet.

Wij wonen samen en hebben twee kinderen. We willen de zaken goed regelen met een samenlevingsovereenkomst en testamenten.

Het is maar de vraag of een samenlevingsovereenkomst voor uw situatie een goede keuze is.

Met een samenlevingsovereenkomst leg je vast wie de kosten van de huishouding draagt en hoe u omgaat met uw gezamenlijke inboedel. Ook kunt u elkaar aanwijzen als gerechtigde op het partnerpensioen van uw pensioenfonds. Een belangrijke afspraak is dat alles wat van u samen is bij overlijden van één van u eigendom wordt van de langstlevende. Sedert 2003 kunnen kinderen deze afspraak in de Samenlevingscontract ongedaan maken. Zij kunnen hun erfdeel daarvan opeisen. Er kunnen eventueel wel testamenten voor u worden gemaakt om dit nadeel te verminderen. Maar naar mijn mening kunt u het beter en goedkoper regelen. Door te gaan trouwen worden uw echtgenoot samen met uw kinderen uw erfgenamen. Bovendien geldt dan de wettelijke verdeling: de langstlevende echtgenoot erft het hele vermogen. De kinderen moeten wachten op hun erfdeel totdat ook de langstlevende echtgenoot is overleden. Een prima regeling.

Mijn man en ik willen samen een testament maken. Kan dat?

Deze vraag wordt mij regelmatig gesteld. Volgens de wet is het maken van een testament een individuele en eenzijdige rechtshandeling. Het kan dus niet samen. Ieder maakt zijn eigen testament. U kunt uiteraard wel allebei een gelijkluidend testament maken. Houdt u er rekening mee dat de notaris ook gehuwden tegenwoordig vaak individueel wil spreken. De notaris moet namelijk kunnen vaststellen dat ieder van u goed uitlegt en begrijpt wat u wilt vastleggen.

Maart 2016