Vraag het de notaris

In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheid geven tot het stellen van vragen op het gebied van het familierecht.

Ze zullen anoniem in deze rubriek worden beantwoord.rp_Notaris-Peggy-Dukkers-236x300-150x1501.jpg

Stel uw vragen schriftelijk aan:notaris@dukkers.nl Notaris Mr  Peggy E.M. Dukkers , Postbus 90291, 1006 BG Amsterdam, met vermelding: “Westerpost”.

Nog even de belastingvrije schenking.

In mijn column van januari 2016 heb ik vermeld wat de bedragen zijn van belastingvrije schenking en de van erfbelasting vrijgestelde bedragen die dit jaar gelden. Helaas is er een foutje geslopen in de vermelding van de jaarlijkse schenking van ouders aan kinderen. Ouders kunnen aan ieder van hun eigen kinderen in 2016 tot een bedrag van € 5.304,00 schenken, zonder dat daarover schenkbelasting verschuldigd is. Dit bedrag geldt ook voor schenking aan een pleegkind.

Voor de erfbelasting geldt in 2016 een vrijstelling voor ieder kind en kleinkind van € 20.148,00.

Ik heb twee zoons en drie kleinkinderen. Hoe kan ik mijn testament zo inrichten dat zo min mogelijk erfbelasting verschuldigd is? Mijn vermogen is € 120.000,00.

U zou kunnen opnemen dat uw kleinkinderen ieder een legaat van het maximaal vrijgestelde bedrag krijgen. Het bedrag wordt jaarlijks door het Ministerie van Financiën vastgesteld en groeit mee met de inflatie. In 2016 is het € 20.148,00. Iemand die een legaat krijgt heeft in principe niet met de afwikkeling van uw nalatenschap te maken. Legatarissen hebben een vordering op de erfgenaam/erfgenamen. Die vordering moet eerst worden uitgekeerd, de rest is voor de erfgenamen. U benoemt uw twee zoons tot erfgenaam. Zij keren van uw vermogen/de nalatenschap 3x € 20.148,00 is € 60.444,00 uit aan de kleinkinderen. De rest of €59.556,00 is voor uw twee zoons samen. Ook zij hebben ieder een vrijstelling van € 20.148,00.

Daarom zullen uw zoons, in dit voorbeeld, erfbelasting verschuldigd zijn over € 59.556,00  min € 40.296,00 is € 19.260,00. De Erfbelasting is 10%. Uw zoons zijn dan € 1.926,00 verschuldigd.

De berekening wordt uiteraard anders als u bijvoorbeeld in 2020 zou overlijden.

Ik weet dat ik binnenkort zal overlijden. Wordt er erfbelasting bespaard als ik nu alvast geld wegschenk?

Het hangt er van af aan wie en hoeveel u schenkt. De percentages van de erfbelasting en de schenkbelasting zijn gelijk: 10/20% voor kinderen, 18/36% voor kleinkinderen en 30/40% voor alle anderen die van u verkrijgen of erven. Er zijn twee schijven. Het lage percentage geldt voor verkrijgingen tot € 121.903,00 (tarief 2016). Wordt er meer verkregen dan geldt het hoge percentage over het meerdere. Als er schenkingen zijn gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden, worden deze volgens de erfbelasting belast. Het kan zijn dat er dan een naheffing volgt. Dit geldt vooral bij schenkingen aan kinderen. Het verschil zit in de vrijstellingen. Voor schenkingen aan kinderen gelden verschillende vrijstellingen in de schenkbelasting en de erfbelasting. Stel u schenkt uw zoon € 50.000,00, als eenmalig belastingvrije schenking in verband met zijn huis. Als u binnen 180 dagen na deze schenking overlijdt en hem niets anders nalaat, moet hij over deze schenking erfbelasting betalen. De vrijstelling voor de erfbelasting is namelijk maar € 20.148,00. Over €50.000,00 min € 20.148,00 is € 29.852,00 moet 10% erfbelasting worden betaald.

Februari 2016