Vraag het de notaris

In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheid geven tot het stellen van vragen op het gebied van het familierecht. rp_Notaris-Peggy-Dukkers-236x300-150x1501.jpg

Ze zullen anoniem in deze rubriek worden beantwoord. 

Stel uw vragen schriftelijk aan: notaris@dukkers.nl 

Notaris Mr  Peggy E.M. Dukkers , 

Postbus 90291

1006 BG Amsterdam, 

met vermelding: “Westerpost”.

 

 

Waarom moet een algemene volmacht bij notaris akte? Ik kan toch zelf een briefje schrijven waarin ik mijn zoon aanwijs om al mijn zaken te regelen?

Er zijn meer reden waarom een volmacht bij de notaris opgemaakt beter is.

Voordat de notaris de volmacht voor u opstelt heeft hij/zij eerst een gesprek met u. Hij/zij controleert uw identiteit aan de hand van een legitimatiebewijs. In het gesprek stelt hij/zij vast of u wel helder van geest bent. Ook wordt bekeken of u overziet wat de gevolgen kunnen zijn van het uit handen geven van uw belangen. U krijgt uitleg. Eerst stuurt de notaris u een ontwerp van de te tekenen akte. In de akte wordt precies omschreven wat uw zoon namens u mag doen. U kunt nog even nadenken en wijzigingen doorgeven voordat u de afspraak maakt voor de ondertekening.

Volgens de wet heeft een akte opgemaakt bij de notaris een sterke bewijskracht. Dit komt omdat de volmacht zorgvuldig is gemaakt. De datum waarop u de volmacht heeft gegeven staat vast. Een notaris mag alleen de juiste datum boven de akte schrijven. Uw identiteit is door de notaris gecontroleerd. Er is vastgesteld dat u goed begrijpt waarvoor u heeft getekend. Een notariële akte wordt in de regel niet overhaast gemaakt. Daarbij komt dat de notaris zich, door zijn beroep, aan allerlei regels moet houden en daarop wordt gecontroleerd. Dat maakt hem/haar betrouwbaar.

Als u zelf een briefje zou schrijven en ondertekenen blijven er heel veel vragen. Is het briefje wel door u zelf geschreven? Stond u onder druk of werd u door iemand gedwongen het te maken? Klopt de datum wel? Is het wel uw handtekening die er onder staat? Is de inhoud duidelijk?

Ook om misbruik en fraude te voorkomen worden volmachten bij notariële akten gegeven.

 

Belastingvrije schenkingen en erfbelasting vrije bedragen in 2016.

Ieder jaar stelt de minister van financiën deze bedragen vast.

Ouders kunnen aan een (klein)kind in 2016 belastingvrij schenken: € 5.304,00. Aan kinderen tussen 18 en 40 jaar kan in hun leven eenmalig een hoger bedrag belastingvrij worden geschonken. In 2016 is dat bedrag € 25.449,00. Wordt het bedrag door het kind gebruikt voor de aankoop van een huis of voor de aflossing van een hypothecaire geldlening dan is de eenmalig verhoogde schenking € 53.016,00. Schenkt u aan een ander dan is dat tot € 2.122,00 belastingvrij. Erft u van uw echtgenoot of partner? Tot een bedrag van € 636.180,00 betaalt u geen erfbelasting. Erft u een hoger bedrag dan betaalt u over het meerdere tot € 121.903,00 10% belasting en 20% als u meer erft van echtgenoot of partner. Erf u in 2016 van uw vader of uw moeder? Daarvan is € 20.148,00 belastingvrij. Erft u een hoger bedrag dan moet u 10% erfbelasting betalen tot een verkrijging van € 121.903,00. Erft u meer van uw vader of moeder dan moet over het meerdere het hoogste tarief voor kinderen van 20% worden betaald.

Erft u van uw opa of oma? Daarvan is € 20.148,00 belastingvrij. Erft u een hoger bedrag dan moet u 18% erfbelasting betalen tot een verkrijging van € 121.903,00. Erft u meer van uw opa of oma dan moet over het meerdere het hoogste tarief voor kleinkinderen van 36% worden betaald. Erft u in 2016 van bijvoorbeeld een tante of een persoon waarmee u geen relatie heeft, dan geldt een vrijstelling van € 2.122,00. Is het geërfde bedrag hoger, dan betaalt u 30% tot een bedrag van € 121.903,00. Erft u een hoger bedrag, dan betaalt u over het meerdere het hoogste tarief in de erfbelasting van 40%.

 

Januari 2016