Vraag het de notaris

In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheid geven tot het stellen van vragen op het gebied van het familierecht.

Ze zullen anoniem in deze rubriek worden beantwoord. 

Stel uw vragen schriftelijk aan:   notaris@dukkers.nl Notaris Mr  Peggy E.M. Dukkers ,  Postbus 90291 1006 BG Amsterdam,  met vermelding: “Westerpost”.

 

Ik heb een huis waard € 220.000,00. Kan door het over te dragen aan mijn twee kinderen erfbelasting bespaard worden?  rp_Notaris-Peggy-Dukkers-236x300-150x150.jpg

Het is mogelijk, maar heeft wel veel andere consequenties. Bij overdracht is 2% overdrachtsbelasting verschuldigd en notariskosten en vervolgens moet u het huis gaan huren van uw kinderen, als u in het huis wilt blijven wonen. Als u wilt verhuizen moet u dat met de kinderen overleggen. Het is immers uw huis niet meer. Als de kinderen de koopsom niet aan u betalen, wordt deze omgezet in een (hypothecaire) geldlening waarover zij 6% rente aan u moeten betalen. Huur en rente moeten daadwerkelijk worden betaald. U kunt vervolgens jaarlijks een belastingvrij bedrag gaan kwijtschelden van € 5.277,00 (tarief 2015) per kind. Dit bedrag wordt jaarlijks door het Ministerie van Financiën vastgesteld. Als de kinderen nog geen 40 jaar zijn kan eenmalig een hoger bedrag worden kwijtgescholden: € 25.322,00 per kind. De kinderen moeten er wel rekening mee houden dat ze vermogensrendementsheffing in de inkomstenbelasting moeten gaan betalen, zodra hun vermogen boven een bepaalde drempel komt. Als bij uw overlijden nog een gedeelte van de koopsom van het huis niet is afbetaald of kwijtgescholden kan het zijn dat 10% Erfbelasting moet worden betaald, als het bedrag meer is dan de vrijstelling die ieder kind heeft.

Belastingtarieven.

Het tarief van de Schenkbelasting is hetzelfde als van de Erfbelasting. Ieder kind die van zijn ouder erft of iets geschonken krijgt, betaalt 10% belasting tot een verkrijging van € 121.296,00 (tarief 2015). Is de verkrijging hoger, moet 20% erfbelasting over het meerdere worden betaald. Je kunt vooral Erfbelasting besparen als je er voor kunt zorgen binnen het 10% tarief te blijven. De rente die geldt tussen ouders en kinderen is wettelijk bepaald op 6%. Kinderen hebben een vrij bedrag van € 20.047,00 voor de Erfbelasting als zij van een ouder erven.

Een voorbeeld.

Stel u heeft één kind en een vermogen van € 700.000,00. Bij uw overlijden is er 10% erfbelasting verschuldigd over € 121.296,00 (tarief 2015) over het meerdere moet 20% erfbelasting worden betaald. Als u tijdens uw leven 5x jaarlijks bedragen schenkt, zodanig dat daar steeds slechts 10% schenkbelasting over verschuldigd is en wordt betaald, is de kans groot dat bij uw overlijden de erfbelasting niet hoger is dan 10%. Dan heb je het echt over een besparing. Wat nu als het vermogen in bijvoorbeeld huizen zit?  U zou jaarlijks een schenking op papier kunnen doen.

Wat is een schenking op papier?

Bij notariële akte wordt een bedrag geschonken, dat vervolgens door de gever wordt terug geleend. U schenkt uw kind bijvoorbeeld € 121.296,00 + 5.277,00 = € 126.573,00. Er is Schenkbelasting verschuldigd: 10% over € 121.296,00 is € 12.129,60. Omdat u het geld niet echt heeft weggegeven, maar terug leent moet u nu jaarlijks 6% rente aan uw kind gaan betalen over het totaal geleende bedrag. Dat is dus € 7.594,38 per jaar. Als u het volgende jaar eenzelfde akte bij de notaris laat opmaken en de 10% schenkbelasting betaalt is de jaarlijks te betalen rente aan uw kind € 15.188,76. U begrijpt dat u op deze manier al veel van uw vermogen heeft overgeheveld. Bij uw overlijden hoeft er geen Erfbelasting meer betaald te worden over de geschonken/geleende bedragen. Als u dit een aantal jaren heeft gedaan is er veel vermogen overgeheveld. Erfbelasting is alleen nog verschuldigd over het restant van uw vermogen. De kunst is niet in het 20% Erfbelasting tarief te komen.

 

 

September 2015