Vraag het de notaris

In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheid geven tot het stellen van vragen op het gebied van het familierecht.

Ze zullen anoniem in deze rubriek wordenbeantwoord.

Stel uw vragen schriftelijk aan:   notaris@dukkers.nl rp_Notaris-Peggy-Dukkers-236x300-150x150.jpg

Notaris Mr  Peggy E.M. Dukkers ,

Postbus 90291

1006 BG Amsterdam,

met vermelding: “Westerpost”.

 

 

Ik wil de executeur in mijn testament uit 2011 veranderen.  Dat is toch alleen het veranderen van een naam?

Aan een bestaande notariële akte kan je niet zomaar iets veranderen. Het document, uw testament, is indertijd met grote zorgvuldigheid gemaakt en ligt vast. Het was tenslotte gemaakt om zo te worden uitgevoerd na uw overlijden. Het kan voorkomen dat u jaren later een ander idee heeft over de afwikkeling van uw nalatenschap en dat daar een ander persoon bij hoort. We spreken dan over het wijzigen van een testament. Maar testamenten kunnen helemaal niet gewijzigd worden!. De inhoud ligt – zoals gezegd – vast. De oplossing is dat een NIEUW testament wordt gemaakt. In uw situatie zou ik een WIJZIGINGSTESTAMENT maken. In dat testament wordt opgenomen dat u de inhoud van het testament uit 2011 volledig wilt handhaven, maar dat u alleen de benoeming van de executeur wilt herroepen. U benoemt nu een ander persoon. Soms was de eerst benoemde executeur tevens erfgenaam. Bij het bepalen van zijn erfdeel was rekening gehouden met het executeurschap. Hij kreeg daarom bijvoorbeeld 30% van de nalatenschap en zijn zuster maar 15%. De vraag is nu of er misschien meer aan het testament moet worden veranderd. Zoals de erfdelen. Alle veranderingen kunnen worden opgenomen in het op te maken wijzigings-testament. Het is de akte die een aanvulling vormt op uw testament uit 2011. Soms zijn er zo veel veranderingen dat je beter een geheel nieuw testament kunt maken.

Mijn echtgenote is wegens dementie in een verpleegtehuis opgenomen.  Wie kan onze zaken regelen als ik door ziekte in een ziekenhuis zou belanden?

U zou bij de notaris in een akte een vertrouwenspersoon kunnen aanwijzen die uw zaken mag behartigen. U geeft in die akte volmacht aan de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan dan namens u uw financiële zaken regelen doordat hij beschikking krijgt over uw bankrekeningen. U kunt deze vertrouwenspersoon, of een ander, ook volmacht geven voor het nemen van medische beslissingen. Moet een bepaalde operatie worden uitgevoerd? Moet u doorbehandeld worden als er weinig hoop is op herstel? Tegenwoordig maken veel mensen een LEVENSTESTAMENT. Dat is een akte opgemaakt bij de notaris waarin u een vertrouwenspersonen aanwijst om uw zakelijke belangen te behartigen en om medische beslissingen namens u te nemen. U kunt dan ook opnemen hoe u de behandeling van een voor u fatale ziekte voor u ziet. Op die manier houdt u zelf de regie over uw eigen leven. U kunt bijvoorbeeld een familielid of goede vriend benoemen. Als u geen levenstestament heeft gemaakt beslist de rechter voor u als u het zelf niet meer kunt. De rechter wijst iemand aan die het BEWIND krijgt over uw vermogen en benoemt een MENTOR die de medische beslissingen over u neemt. Uw echtgenote kan door haar ziekte helaas geen vertrouwenspersoon meer benoemen in een levenstestament.

 

Juli 2015