Vraag het de notaris

In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheid geven tot het stellen van vragen op het gebied van het familierecht.rp_Notaris-Peggy-Dukkers-236x300-150x150.jpg

Ze zullen anoniem in deze rubriek worden beantwoord.

Stel uw vragen schriftelijk aan: notaris@dukkers.nl Notaris Mr Peggy E.M. Dukkers , Postbus 90291 1006 BG Amsterdam, met vermelding: “Westerpost”.

Mijn man en ik hebben vroeger testamenten gemaakt toen we ongehuwd waren nog geen kinderen hadden. Nu zijn we gehuwd en hebben twee kinderen. Moeten we onze testamenten aanpassen?

Ja uw testamenten zouden in ieder geval bekeken moeten worden door een notaris. Testamenten blijven namelijk gelden zolang ze niet zijn herroepen. Ze zijn gemaakt met het oog op de situatie waarin u toen verkeerde. Als uw situatie is veranderd door huwelijk en het krijgen van kinderen veranderen de testamenten niet automatisch mee. Ze zullen moeten worden aangepast. Welke aanpassing nodig is hangt af van de inhoud. Soms houden notarissen bij het maken van een testament rekening met allerlei situaties die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen. Maar als dat niet het geval is geweest doet u er goed aan advies in te winnen bij een professional. Waarschijnlijk moeten er nieuwe testamenten worden gemaakt. Ook kunt u ze herroepen. Na herroeping gaat het erfrecht, zoals het in de wet is geregeld weer gelden. Voor gehuwden met kinderen is dat de Wettelijke Verdeling. (zie hierna).

Mijn ouders hebben een notaris benoemd als executeur. Ze nemen nu een andere notaris. Blijft de benoemde notaris executeur?

Het benoemen van een executeur, die de nalatenschap zal gaan afwikkelen, doe je sedert 2003 in een testament. De inhoud van een testament blijft gelden zolang het testament niet is herroepen. Als uw ouders die notaris niet meer als executeur willen, kunnen ze ieder een nieuw testament maken waarin ze een andere persoon als executeur benoemen. Herroepen van een gedeelte of de hele inhoud van een testament doe je door een nieuw testament te maken.

Als ik geregistreerd partnerschap met mijn vriendin sluit, wat gebeurt er dan met haar koophuis als zij zou overlijden? Zij heeft twee kinderen.

Geregistreerd Partnerschap wordt net als het Huwelijk gesloten op het gemeentehuis. Daardoor ontstaat Gemeenschap van Goederen. Alle bezittingen en schulden van de partners vallen in die Gemeenschap van Goederen, dus ook het huis. Ieder is tot de helft van de waarde van de Gemeenschap van Goederen gerechtigd. Door het Geregistreerd Partnerschap bent u elkaars erfgenaam geworden. Uw partner heeft dan drie erfgenamen: U en haar twee kinderen. Het wettelijk erfrecht beschermt de langstlevende echtgenoot. Bij overlijden van uw partner geldt de Wettelijke Verdeling: U wordt enig eigenaar van alle bezittingen (en alle schulden) van de Gemeenschap van Goederen. Dus ook van het huis en de hypotheek-schuld. De kinderen van uw partner krijgen slechts een vordering ter grootte van hun erfdeel. Die vordering kunnen ze pas opeisen bij uw overlijden of uw faillissement. Mochten u en uw partner niet willen dat het zo loopt, dan kunt u samen partnerschaps-voorwaarden maken bij de notaris. U kunt daarin bepalen dat het huis alleen eigendom van uw partner blijft. Ook kan uw partner een testament maken om er voor te zorgen dat haar kinderen toch meteen erven. Er zou in kunnen worden opgenomen dat u tot uw dood in het huis mag blijven wonen.