Vraag het de notaris

In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheid geven tot het stellen van vragen over het familierecht. Ze zullen anoniem in deze rubriek worden beantwoord.

Stel uw vragen schriftelijk aan Notaris Mr Peggy E.M. Dukkers ,

Willebroekstraat 62,

1066 WE Amsterdam (Nieuw Sloten),

met vermelding: “Westerpost” op de enveloppe.

Peggy E.M. Dukkers, notaris

Peggy E.M. Dukkers, notaris

 

Mijn zuster is kinderloos overleden in 2010. Ik heb niets uit haar nalatenschap verkregen. Kan dat zomaar?

In principe zou u erfgenaam van uw zuster kunnen zijn, als zij geen testament heeft gemaakt. Als uw zuster wel een testament heeft gemaakt dan zijn haar erfgenamen de personen of goede doelen die zij in haar testament heeft genoemd. Als u niet door een notaris bent benaderd ziet het er naar uit dat u niet in het testament bent genoemd.

Testamenten zijn geheime documenten. Na het overlijden mogen alleen de personen of instellingen die er in zijn vermeld kopie van het testament krijgen. Dus als u er niet in staat heeft u geen recht haar testament te zien. Ook heeft u geen recht op iets uit haar nalatenschap. U bent immers geen erfgenaam.

Het is sneu voor u, maar zo is het geregeld.

Ik ben de enige erfgenaam van mijn tante. Mijn man beweert dat hij mee erft omdat wij in gemeenschap van goederen zijn gehuwd.

Het is inderdaad zo dat als u erft van tante, haar erfenis deel gaat uitmaken van uw gemeenschap van goederen. Maar tante kan een speciale bepaling in haar testament hebben opgenomen om dat te voorkomen. Door een uitsluitings-clausule op te nemen in een testament blijft hetgeen wordt geërfd buiten de gemeenschap van goederen van de verkrijger. Ook als er geen uitsluitingsclausule was opgenomen, kunt u het geërfde bedrag rustig op een rekening op uw eigen naam zetten. Uw man kan er dan niet aan komen. Dat u in gemeenschap van goederen bent getrouwd betekent niet dat u zomaar kunt beschikken over elkaars privé rekeningen. De gemeenschap van goederen is het geheel van al uw bezittingen en schulden bij elkaar opgeteld en afgetrokken, ieder is gerechtigd tot de helft van de waarde. Pas bij echtscheiding of overlijden blijkt van de gemeenschap van goederen. Dan moet namelijk worden vastgesteld uit welke   bestanddelen de gemeenschap bestond. Er wordt dan geïnventariseerd. Bankrekeningen op uw naam, bankrekeningen op naam van uw man worden allemaal bij elkaar opgeteld en eventuele (prive) schulden worden er af getrokken. Bij echtscheiding is ieder van u gerechtigd tot de helft van de totale waarde. Bij overlijden van een van u is de nalatenschap de helft van de waarde van de gemeenschap van goederen.

Kan ik mijn invalide zoon onterven?

Inderdaad kunt u een kind onterven. U zult daartoe bij de notaris een testament moeten maken. U kind is echter niet rechteloos. Hij kan binnen 5 jaar na uw overlijden een beroep doen op de legitieme portie. Dat is een vordering in geld gelijk aan de HELFT van het erfdeel dat hij zou hebben als hij niet was onterfd. Hij – of zijn wettelijke vertegenwoordigers – kunnen de legitieme portie opeisen bij de andere erfgenamen.

augustus 2013

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.