Vraag het de notaris

In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheid geven tot het stellen van vragen op het gebied van het familierecht.rp_Notaris-Peggy-Dukkers-236x300-150x150.jpg

Ze zullen anoniem in deze rubriek worden beantwoord.

Stel uw vragen schriftelijk aan: notaris@dukkers.nl

Notaris Mr  Peggy E.M. Dukkers , Postbus 90291 1006 BG Amsterdam, met vermelding: “Westerpost”.

 

Als ik een brief schrijf waarin ik zet wie mijn geld en spullen krijgt na mijn overlijden, is dat dan rechtsgeldig?

 

Nee zo werkt het niet. Die brief is ongeldig. Als u geen echtgenoot of kinderen heeft zijn uw erfgenamen uw familieleden tot in de zesde graad. Dat kunnen dus verre achterneven/nichten zijn. Als u iets wilt bepalen over wie uw geld en/of spullen krijgt dan moet u dat doen in een testament op te maken bij een notaris. Het is niet zo gek dat dat zo is geregeld in de wet. Hoe kan namelijk na uw overlijden worden nagegaan of u de brief wel zelf heeft geschreven?  En deed u het wel uit eigen wil? Het vastleggen van uw uiterste wil moet met grote zorgvuldigheid gebeuren. De notaris geeft u advies over het erfrecht en de erfbelasting. Ook weet de notaris hoe uw wensen moeten worden opgeschreven opdat er na uw overlijden geen misverstand over is. U kunt thuis wel een zogenoemd CODICIL maken. Hierin kunt u opschrijven hoe u uw uitvaart geregeld wilt hebben. Ook mag u daarin opnemen wie uw spullen in uw huis en uw sieraden krijgt. Alle andere wensen moeten in een testament worden opgenomen.

 

Ik wil graag iemand aanwijzen die mijn nalatenschap regelt. Hij mag bepalen wie wat krijgt. Hoe moet dat geregeld worden?

 

In een testament kunt u inderdaad een executeur benoemen. Een executeur is een persoon die uw uitvaart regelt en uw nalatenschap afwikkelt. Dat doet hij voor uw ERFGENAMEN. De erfgenamen zijn degenen die vanaf uw overlijden eigenaar worden van uw geld en spullen. Het is dus belangrijk dat u in uw testament ook aangeeft wie uw erfgenamen zijn. De executeur zal in overleg met de erfgenamen de afwikkeling van de nalatenschap doen. Hij mag niet zelfstandig bepalen wie wat krijgt.

 

Mijn vader is in Oostenrijk overleden. Daar woonde hij al 20 jaar. Kunt u de nalatenschap afwikkelen?

 

Ieder land heeft zijn eigen regels hoe om te gaan met internationale erfrecht situaties.

Volgens de Nederlandse regels kan een Nederlandse notaris deze nalatenschap NIET afwikkelen.

Naar Nederlands recht moet een internationale nalatenschap worden afgewikkeld naar het recht van de laatste woonplaats van de overledene, waar hij minimaal vijf jaar heeft gewoond. Dat is dus het Oostenrijkse recht. Ik raad u aan een Oostenrijkse notaris te zoeken. Ik zou u daarmee wel kunnen helpen. Mochten er documenten door die notaris in Oostenrijk worden opgemaakt die u moet tekenen, dan zullen die bij een notaris in Nederland kunnen worden ondertekend. De notaris stelt uw identiteit vast aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Hij/zij controleert of de handtekening die u in haar/zijn aanwezigheid zet, klopt met uw identiteitsbewijs. We noemen dit de LEGALISATIE van uw handtekening. Legalisatie is er om misbruik/fraude te voorkomen.

 

Februari 2015