Vraag het de notaris

In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheid geven tot het stellen van vragen op het gebied van het

familierecht.

Ze zullen anoniem in deze rubriek worden beantwoord.

Stel uw vragen schriftelijk aan: notaris@dukkers.nl

Notaris Mr  Peggy E.M. Dukkers ,Postbus 90291, 1006 BG Amsterdam, met vermelding: “Westerpost”. rp_Notaris-Peggy-Dukkers-236x300.jpg

Mijn moeder heeft  € 13.000,00 spaargeld . Zij zit in een verpleegtehuis. Moet zij haar spaargeld  afgeven?

Bij de vaststelling van de eigen bijdrage voor een verpleegtehuis wordt gekeken naar het vermogen dat uw moeder heeft. Vermogen is: bezittingen minus schulden. Pas als het vermogen in aanmerking komt voor de vermogensrendementsheffing, box 3 in de inkomstenbelasting, wordt het betrokken bij de berekening van de eigen bijdrage. De drempel daarvoor is in 2015 in principe € 21.330,00. Het vermogen van uw moeder is veel lager, dus zal zij daardoor geen extra bijdrage hoeven te betalen. Uw moeder mag haar spaargeld houden. Vermogen gaat na overlijden over op de erfgenamen. Dat zijn u en uw broer. U erft ieder de helft. Dat zou dus voor ieder van u een bedrag zijn van € 6.500,00. Voor de erfbelasting valt dit onder het van belasting vrijgestelde bedrag van € 20.047,00 (tarief 2015) dat geldt voor ieder kind van de overledene. U zult dus geen erfbelasting hoeven te betalen. Van afgeven is dus geen sprake.

 

Mijn ouders hebben via de notaris mijn 2 zusters volmacht gegeven.

Moet de notaris dit aan mij melden ?

Iedereen is bevoegd volmacht te geven aan een ander. De vastlegging van afspraken bij de notaris, valt onder het beroepsgeheim van de notaris. Daaronder valt ook het geven van een volmacht. De notaris mag u daarover niets vertellen en dat zal hij/zij dan ook niet doen als u daar om vraagt. Of u dat nou zou vragen tijdens het leven of na de dood van uw ouders, de notaris vertelt u niets.

 

Moet de notaris mij –als dochter- melden wie bij het opmaken van het testament van mijn ouders aanwezig waren?

De notaris heeft beroepsgeheim. Wat tijdens een bespreking en/of het passeren van een testament gebeurt gaat niemand wat aan. De notaris houdt dat geheim. Het antwoord op uw vraag is daarom: NEE.

 

Mijn zuster was met mijn moeder aanwezig bij een bespreking met de notaris na het overlijden van mijn vader. Ik was er niet bij. Kan dat zomaar?

Het staat iedereen vrij een informatief gesprek bij de notaris te hebben. Daarvoor gelden geen vaste regels. Het gesprek kan over een nalatenschap gaan. Niet alle erfgenamen hoeven daarbij aanwezig te zijn. Als de notaris opdracht krijgt voor het opmaken van een verklaring van erfrecht of voor het afwikkelen van de nalatenschap zal hij alle erfgenamen bij zijn werkzaamheden gaan betrekken. Als uit het testament van de overledene mocht blijken dat er kinderen onterfd zijn, zal hij/zij die kinderen NIET benaderen. Onterfde kinderen moeten zelf aktie ondernemen als zij een beroep willen doen op hun erfdeel. Zij zouden zelf contact kunnen opnemen met een notaris.

 

 

Januari 2015