Vraag het de notaris

In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheid geven tot het stellen van vragen op het gebied van het familierecht.

Ze zullen anoniem in deze rubriek worden beantwoord.

Stel uw vragen schriftelijk aan: notaris@dukkers.nl

Notaris Mr  Peggy E.M. Dukkers , Postbus 90291 1006 BG Amsterdam, met vermelding: “Westerpost”.

Peggy E.M. Dukkers, notaris

Peggy E.M. Dukkers, notaris

 

Ik wil een samenlevingsovereenkomst maken met mijn vriendin. Ik wil namelijk de € 50.00,00 apart houden, die mijn ouders mij schonken voor onze woning.

Er bestaan veel misverstanden over de samenlevingsovereenkomst. Veel mensen denken dat het een soort huwelijksvoorwaarden zijn, maar dat is niet zo. Met een samenlevingsovereenkomst maakt u een paar afspraken over de kosten van de gezamenlijke huishouding, de gezamenlijke inboedel en de gezamenlijke woning. Een verstandige afspraak is ook het Verblijvingsbeding: alles wat van u samen is, zal verblijven bij de langstlevende van u. Daardoor wordt u niet samen eigenaar van de spullen met de erfgenamen van uw partner, mocht de partner overlijden.

Door een samenlevingsovereenkomst worden spullen niet automatisch van u samen.

Als het huis niet van u samen is wordt dat niet van u samen door een Samenlevingsovereenkomst. Uw privé-bankrekening blijft privé. Ook schenkingen die aan u zijn gedaan worden niet van u samen. Daar hoeft u geen Samenlevingsovereenkomst voor te sluiten. Maar misschien bedoelt u iets anders. Als het huis van u samen is en uw ouders hebben u een schenking gedaan, waarmee u deel van de hypotheek heeft afgelost, dan moet u samen met uw partner wel iets afspreken daarover. Voor de hand ligt een geldleningsovereenkomst te sluiten. Als u € 50.000,00 meer aan geld in de gezamenlijke woning heeft gestoken dan is uw partner u, de helft of  € 25.000,00 schuldig. U kunt in de leningsovereenkomst afspreken dat deze schuld pas hoeft te worden voldaan aan u bij de verkoop van het huis of bij de beëindiging van uw relatie.

 

Worden wij elkaars erfgenaam als wij een samenlevingsovereenkomst sluiten?

Nee, dat is niet zo. In een samenlevingsovereenkomst maakt u een aantal afspraken over de kosten van de gezamenlijke huishouding en de gezamenlijke spullen. U wordt niet elkaars erfgenaam. Dus bij overlijden van één van u gaan uw privé spullen naar uw eigen erfgenamen. Dat zijn uw ouders en broers/zusters, als u tenminste geen kinderen heeft. Als u wilt dat uw partner ook uw erfgenaam wordt, zult u een testament moeten maken bij de notaris.

 

Schenken zonder belasting te betalen in 2015.

Jaarlijks past het Ministere van Financiën de tarieven aan voor belastingvrije schenkingen.

In 2015 mogen ouders aan ieder van hun kinderen een bedrag van € 5.229,00 schenken zonder dat er schenkbelasting hoeft te worden betaald.

Ouders mogen aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar eenmaal een verhoogde schenking doen van € 25.096,00 en tot 52.281,00 als de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning of een dure studie. Wordt er meer geschonken dan is over het meerdere 10% schenkbelasting verschuldigd.

Een schenking aan anderen dan eigen kinderen is tot € 2.092,00 schenkbelasting vrij. Wordt er meer geschonken dan is over het meerdere 30% schenkbelasting verschuldigd.

 

 

December 2014