Vraag het de notaris

In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheid geven tot het stellen van vragen op het gebied van het familierecht. Ze zullen anoniem in deze rubriek worden beantwoord.

Stel uw vragen schriftelijk aan: notaris@dukkers.nl

Notaris Mr Peggy E.M. Dukkers , Postbus 90291, 1006 BG Amsterdam, met vermelding: “Westerpost”.

Peggy E.M. Dukkers, notaris

Peggy E.M. Dukkers, notaris

Ik wil niet erven van mijn moeder . Ik wil dat graag vastleggen

Ik neem aan dat uw moeder gewoon nog leeft. Volgens de wet mag je geen afspraken maken over nog niet opengevallen nalatenschappen. Zolang uw moeder leeft kan een notaris niets voor u regelen. Erfgenaam ben je pas NADAT iemand is overleden. Nu bent u alleen een vermoedelijke erfgenaam. Pas na het overlijden van uw moeder komt vast te staan of u haar erfgenaam bent of niet. Als zij geen testament heeft gemaakt of u in een testament heeft benoemd als erfgenaam, heeft u inderdaad die hoedanigheid. Als erfgenaam heeft u een aantal keuzes. U kunt bijvoorbeeld de nalatenschap verwerpen. Dat zou u dan dus kunnen doen. Verwerpen gaat niet vanzelf. Daartoe moet een Akte van Verwerping worden opgemaakt bij de Rechtbank. De notaris kan u daarmee helpen. Het kan ook zijn dat moeder u in haar testament heeft onterfd. Dan bent u inderdaad geen erfgenaam. Moeder moet echter zelf het initiatief nemen voor het maken van een dergelijk testament. Dat kunt u niet voor haar regelen.

Ik vind dat mijn oom en tante een testament moeten maken. Wilt u dat voor mij regelen?

Het maken van een testament is een hoogst persoonlijke zaak. Het moet heel zorgvuldig gebeuren. De notaris heeft allereerst een gesprek met iedere maker van een testament afzonderlijk en onder vier ogen. Er mag niemand anders bij zijn. Zelfs niet de beoogde executeur. Ook moeten uw oom en tante zelf het initiatief nemen. Zij moeten dus zelf contact opnemen met de notaris. Er wordt tegenwoordig in de pers regelmatig gesproken over misbruik die mensen van ouderen maken. Daarbij valt te denken aan het afhankelijk maken van ouderen of het gebruikmaken van pinpassen van ouderen die men verzorgt. De notaris is daarom erg op zijn/haar hoede als iemand anders het initiatief neemt tot het maken van een testament. De notaris zal onmiddellijk vragen of tante of oom even zelf contact opneemt. Dat moet tegenwoordig met mobiele telefoons niet zo moeilijk zijn. De notaris wil ook helemaal niet ingeseind worden over de situatie in de familie. De notaris moet onbevooroordeeld het gesprek met de testateur in gaan. Als mocht blijken dat bijvoorbeeld tante niet meer helemaal helder is, kan er geen akte voor haar worden opgemaakt. Kortom, u kunt het maken van een testament alleen aanraden aan tante en oom. U kunt het zelf niet voor ze gaan regelen.

De nalatenschap van mijn vader is helemaal afgewikkeld. Er staat alleen nog een bedrag bij een verzekeringsmaatschappij. Die maatschappij wil een verklaring van Erfrecht. Wat is dat?

Het is een document dat wordt opgemaakt door een notaris. Eerst wordt uitgezocht wie de erfgenamen zijn en of zij wel willen aanvaarden. Meerdere erfgenamen kunnen één van hen de nalatenschap laten afwikkelen. Zij geven dan volmacht. Dat komt allemaal in het document te staan. De Verklaring van Erfrecht is het stuk waaruit blijkt wie recht heeft op de nalatenschap van een overledene.

Oktober 2014