Vraag het de notaris

In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheid geven tot het stellen van vragen op het gebied van het familierecht. Ze zullen anoniem in deze rubriek worden beantwoord.

Stel uw vragen schriftelijk aan: notaris@dukkers.nl

Notaris Mr Peggy E.M. Dukkers ,

Postbus 90291

1006 BG Amsterdam,

met vermelding: “Westerpost”.

Peggy E.M. Dukkers, notaris

Peggy E.M. Dukkers, notaris

Kan ik in mijn testament bepalen aan welke werkzaamheden een goed doel mijn nalatenschap moet gebruiken?

Ik denk dat dat niet veel zin heeft. Als u een stichting benoemt tot erfgenaam zal die stichting uw nalatenschap gebruiken voor het goede doel zoals is bepaald in haar statuten. Het is dus zaak dat u een goed doel kiest met een doelstelling in de statuten dat u aanstaat. Extra voorwaarden stellen in een testament levert verschillende vragen op. Stel dat een stichting als doel heeft “kinderen in Afrika steunen”. U zou bijvoorbeeld willen dat de stichting met uw nalatenschap alleen dove of blinde kinderen in Afrika steunt. U benoemt die stichting en zet uw extra voorwaarden in uw testament. U moet weten dat een testament een juridisch stuk is, gebaseerd op het recht. Dat is ook de reden waarom is bepaald dat een testament verplicht bij een notaris wordt opgemaakt. De notaris, als jurist, let bij het opmaken van een testament dat het daarin bepaalde ook in rechte kan worden afgedwongen. Want wat is het probleem? Bij de afwikkeling is er geen persoon of instantie die toezicht houdt of uw nalatenschap inderdaad conform uw wensen wordt gebruikt. Wettelijk heeft die stichting zich uitsluitend te houden aan de doelstelling van haar statuten. Of de stichting zich zal houden aan uw extra wensen is een kwestie van vertrouwen. Verstandiger is een goed doel te kiezen dat precies aansluit bij uw wensen. Ook zou u zelf een stichting in het leven kunnen roepen die precies uw wensen in haar doelstelling heeft. Meestal wordt dit gedaan bij grotere vermogens, omdat er extra kosten zijn. Daarbij moet u er wel rekening mee houden dat een stichting minstens drie bestuursleden moet hebben, die moet u dan alvast aanwijzen.

 

Ik wil dat mijn neef mijn nalatenschap afwikkelt. Hij mag het naar zijn inzicht verdelen over goede doelen. Kan ik dat bepalen?

Veel mensen denken bij het regelen van hun nalatenschap het eerste aan de persoon die het moet afhandelen. Het is logisch dat u vooral denkt aan uw spullen in huis en het opruimen daarvan. Maar zo ziet de wet het niet. Na uw overlijden zijn uw erfgenamen eigenaar geworden van uw spullen en (spaar)geld. Volgens de wet zijn uw erfgenamen al uw familieleden, als u geen echtgenoot of kinderen heeft. Bij testament kunt u allereerst bepalen wie uw erfgenamen zullen zijn. Erfgenamen zijn personen of goede doelen die, zoals gezegd, eigenaar worden van uw nalatenschap. In uw testament kunt u ook iemand aanwijzen die het afwikkelt. Dat is de executeur. De executeur doet zijn werk voor de erfgenamen/eigenaren van uw nalatenschap. Erfgenamen moeten meestal erfbelasting betalen. Veel goede doelen zijn vrijgesteld van erfbelasting als zij als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn erkend. Zoals u de vraag stelt wordt uw neef de enige erfgenaam. Hij betaalt dan 30% erfsbelasting en of en hoe hij het restant dan vervolgens weggeeft valt niet te controleren (zie hiervoor). In uw geval doet u er beter aan de goede doelen als erfgenamen in uw testament te zetten. Uw neef benoemt u tot executeur en u geeft hem een beloning voor zijn werk.

 

September 2014

 

  2 comments for “Vraag het de notaris

  1. arif
    11/06/2015 at 20:38

    Geacht m Peggy iK heb een testament van jaren 90 situatie is veranderd nu ik wil die testament vernietigen of verwijderen hoekan ik DAT doen ? hoeveel kost dat OK dank u alvast vriendelijk goer Arif

  2. 13/05/2019 at 13:56

    Dit is een vrij specifieke vraag, en ik heb nooit begrepen dat er één persoon wordt benoemd welke verantwoordelijk is voor het verdelen van de erfenis. Lijkt mij alleen maar tot problemen te eindigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.