Vraag het de notaris

In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheid geven tot het stellen van vragen op het gebied van het familierecht. Ze zullen anoniem in deze rubriek worden beantwoord.

Peggy E.M. Dukkers, notaris

Peggy E.M. Dukkers, notaris

Stel uw vragen schriftelijk aan: notaris@dukkers.nl

Notaris Mr Peggy E.M. Dukkers ,

Postbus 90291

1006 BG Amsterdam,

met vermelding: “Westerpost”.

Wij zijn met voorwaarden een geregistreerd partnerschap aangegaan. Naderhand is het geregistreerd partnerschap omgezet in huwelijk. Gelden de voorwaarden nog?

Ja, de voorwaarden blijven van kracht. Toen het geregistreerd partnerschap in de wet kwam werden de vermogensrechtelijke gevolgen gelijkgesteld met die van het huwelijk. Dus bij huwelijk en geregistreerd partnerschap begint er een gemeenschap van goederen: alle bezittingen en schulden worden van u samen. Bij huwelijk en geregistreerd partnerschap kunt u de gemeenschap van goederen voorkomen, door tevoren bij de notaris voorwaarden op te maken. Zij blijven gelden ook als u uw geregistreerd partnerschap heeft omgezet naar huwelijk.

Mijn moeder woont in haar eigen huis. Zij is aan het dementeren. Ze zou eigenlijk naar een verzorgingshuis moeten. Kunnen wij het huis verkopen?

Als iemand zelf niet meer in staat is zijn eigen zaken te behartigen, geeft de wet een oplossing. De rechter kan op verzoek van de familie iemand benoemen die zaken kan regelen, zoals bankzaken en zaken over het huis. De goederen van uw moeder worden “onder bewind” gesteld. De rechter benoemt een bewindvoerder. U zou de bewindvoerder kunnen worden. Als u als bewindvoerder het huis zou gaan verkoper heeft u daarbij wel de toestemming van de rechter nodig.

Volmacht geven bij Levenstestament

In een akte, vast te leggen bij de notaris, kunt u iemand aanwijzen die uw zaken kan regelen. Dit is eigenlijk het geven van een volmacht. Bij akte van levenstestament kunt u vastleggen dat iemand uw zaken kan regelen ook wanneer u dement zou zijn geworden. Deze akte kan uw moeder helaas niet meer maken. Voor het maken van een Levenstestament, waarin u aanwijzingen geeft over hoe te handelen met uw financiële zaken en uw medische zaken, moet u wilsbekwaam zijn. Een persoon die dementeert kan meestal niet meer goed zijn eigen belangen overzien. Een akte kan dan niet meer worden gemaakt.

In die situatie kunt u bij de rechter terecht, voor het regelen van bewind over de goederen.

Wie zijn de erfgenamen als een heel gezin om het leven is gekomen?

Het hangt er van af of ieder van de ouders een testament heeft gemaakt. Als dit niet het geval is, gaat het vermogen van de vader naar zijn familie; het vermogen van de moeder gaat naar haar familie. Wanneer ze in gemeenschap van goederen getrouwd waren is dat vermogen de helft van wat ze samen bezaten.

 

Juli 2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.