Voor Elkaar in Amsterdam in coronatijd

“Er is meer contact in de buurt dan ooit tevoren”.

 Half maart is door zeven organisaties voor sociaal werk in twee dagen tijd het initiatief Voor Elkaar in Amsterdam opgestart, een stedelijke telefonische hulplijn in coronatijd. Inmiddels hebben meer dan 5500 Amsterdammers zich bij het initiatief gemeld om te helpen en meer dan 1750 inwoners hebben om hulp of een luisterend oor gevraagd. Zo hebben we in ieder geval alle verzoeken voor hulp en aandacht kunnen invullen en blijkt nu dat mede hierdoor in de stadsdelen meer sociale cohesie is. Een van de deelnemers liet in een reactie weten: “……. er is meer contact in de buurt dan ooit tevoren”.

 

Rond de 4.000 van de aangemelde hulpbieders zijn via de sociale organisaties in de stadsdelen gekoppeld aan hulpvragen. Niet alleen aan de centraal binnengekomen verzoeken, ook aan de hulpvragen die in de stadsdelen bij de samenwerkende organisaties zelf binnenkwamen. Deze 4.000 Amsterdammers leggen bezoekjes af, maken contact om een luisterend oor te bieden, laten de hond uit, doen boodschappen of verrichten klusjes in huis of zorgen voor vervoer.

 

In de stadsdelen Zuid, West en Nieuw-West was het aantal aanmeldingen overweldigend en veel groter dan het aantal hulpvragen. Daardoor konden we 1500 maatschappelijk betrokken Amsterdammers niet koppelen aan inwoners met een hulpvraag. Toch wilden we graag gebruik maken van het enthousiasme van de mensen die klaar stonden om te helpen. Dus zijn de Buurtwerkers van Combiwel telefonisch contact gaan zoeken met deze mensen. Niet alleen om ze te informeren, ook om ze een aantal vragen te stellen.

De belangrijkste vraag was: “Wat is er voor de buurt nodig om de zomerperiode door te komen in een 1,5 meter samenleving?” Aan 750 bewoners in Zuid, West en Nieuw West hebben we inmiddels deze en andere vragen gesteld. Een unieke enquête waarin de stem en mening van de Amsterdammers naar voren komt. Kijk voor een overzicht met alle vragen en voor de tabellen met de antwoorden op: https://buurtwerk.combiwel.nl/voor-elkaar/

 

Vaak blijkt er een verbluffende kracht en creativiteit te bestaan waar we ons voordeel mee kunnen doen. Uit de telefonische enquête blijkt dat het democratisch en sociaal gebruik en delen van de publieke ruimte de belangrijkste uitdaging is. Met aan de ene kant een toename van mensen die ruimte opeisen en aan de andere kant veel mensen die dat niet kunnen of durven. Dit naast een aantal andere interessante conclusies. Bij gewenste acties voeren de culturele activiteiten de lijst aan, met de 1,5 meter als norm. Praktische – en doelgerichte hulp en straatactiviteiten scoren ook goed. Voor elk onderwerp of activiteit is er veel talenten en expertise aanwezig bij buurtbewoners die meegedaan hebben aan de enquête. Een algemeen punt van aandacht zit in de uitspraak: “Hoe houden we deze positieve transitie vast en zorgen we ook in de toekomst beter voor elkaar?”.

Wat blijkt uit onze belactie is, dat er dus enorm waardevolle denkkracht is onder de Amsterdammers en dat velen van hen bereid zijn zich in te spannen om het in de buurten goed met elkaar te organiseren. Daarom hebben we deze inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan een buurtbijeenkomst voor het opstarten van een zomer coronaplan voor de buurt. De Buurtwerkers van Combiwel faciliteren deze bijeenkomsten en zorgen voor de nodige ondersteuning, maar een succesvolle buurtgroep blijft zelf eigenaar van het plan en de praktische invulling. Daarbij wijst Combiwel Buurtwerk de weg naar de buurtbudgetten of naar andere potjes waar financiering van goed plannen kan worden gerealiseerd.

Om ook op wetenschappelijk niveau te leren van onze initiatieven werken we samen met de Hogeschool van Amsterdam. Daar worden de resultaten verwerkt, geanalyseerd, omgezet in geclusterde onderwerpen en antwoorden en vervolgens teruggegeven aan en besproken met de betrokkenen. Het is de intentie om de Voor Elkaar in Amsterdam acties en ontwikkelingen een stedelijk vervolg te geven door de samenwerking tussen bewoners, organisaties, gemeente, stadsdelen, politiek en Buurtwerkers te behouden en uit te breiden. Ook dit zal samen met de Hogeschool van Amsterdam worden opgepakt, onder meer in de vorm van een onderzoek dat tot het voorjaar van 2021 zal worden uitgevoerd rondom de buurtcohesie en -acties in de 1,5 meter samenleving.

Nadere informatie is te vinden op onderstaande websites:
www.voorelkaarinamsterdam.nl (het stedelijke initiatief)

https://buurtwerk.combiwel.nl/voor-elkaar/ (de nieuwpagina over de telefonische contacten en de buurtbijeenkomsten)