Verticaal groen voor een groener Lambertus Zijlplein

Nieuw-West – In 2019 had het stadsdeel onderzoek gedaan hoe de bezoekers van het Lambertus Zijlplein dat plein ervaren: wat vonden zij goed en wat moet verbeteren. Als belangrijkste onderdeel kwam ‘de vraag naar vergroening’ naar boven. Vorige week zijn tussenresultaten getoond in een digitale bijeenkomst.

In opdracht van Nieuw-West heeft stichting De Gezonde Stad dit jaar op diverse manieren aan de bezoekers en omwonenden van het plein gevraagd waar behoefte aan is. Via het invullen van een online vragenlijst, een ‘stoepkrijt bijeenkomst’ en een ‘inspiratie galerij’ konden jong en oud wensen hun aandragen. Die input was de basis voor een groener ontwerp.

Randvoorwaarden

De ontwerper moest rekening houden met diverse randvoorwaarden. Zo mag vergroening geen belemmering zijn voor de markt. De masten voor de straatverlichting moeten op de huidige plekken blijven staan. Bestaande kabels en leidingen in de grond mogen geen schade gaan ondervinden van (boom)wortels. En de andere functie van het plein, ‘een ontmoetingsplek’, moet verbeteren.

Ondanks alle beperkingen

Op de bijgevoegde concept-plattegrond van het Lambertus Zijlplein zijn diverse bestaande en nieuwe onderdelen weergegeven.

  • Midden in de zuid-entree (links op de afbeelding) kan een verhoogde groenbak komen in verschillende lagen, met houten zitranden op ongeveer 40 cm vanaf de grond, rond die bak aan alle kanten.
  • Op diverse plekken langs de randen van het verhoogde rechthoekige plateau van de viswinkel, zijn groenpartijen en dezelfde soort zitplaatsen ontworpen. Ook is het idee om daar wat rotsblokken neer te leggen als speelelement.
  • Het groen kan naar het oosten (richting woontoren) uitgebreid worden.

De werktitel ‘Schuin ontwerp’ slaat op de randen van de nieuwe elementen: de Noord-Zuid-randen lopen parallel aan de gevels; de Oost-West randen staan daar niet haaks op, maar schuin. Dit idee geeft een speelser beeld, dan een ontwerp met rechte hoeken.

Verticaal groen

Met zoveel randvoorwaarden is het logisch dat er geen groene metamorfose van het plein mogelijk is. Maar als de vastgoedeigenaren (Stadgenoot en Albert Hein) medewerking verlenen, kan op tenminste twee plaatsen wel een nieuw en opvallend groen element in de vorm van ‘verticaal groen’ toegepast worden. Verticaal groen bestaat uit een constructie waarbij planten niet op de bodem groeien, maar in lagen boven elkaar een ‘groene wand’ vormen, die saaie gevels een veel vriendelijker uitstraling geven. Ook zal het stadsdeel aan de viswinkel vragen hoe die denkt over verticaal groen.

Vervolgtraject

Naast de vergroening van het plein, denkt het stadsdeel ook nog aan de plaatsing van een kunstwerk, in de buurt van het plateau met de viswinkel. Meer details hierover zijn nog niet bekend gemaakt.

Het ontwerp zal op de buurtwebsite en Facebook gepresenteerd worden. In het eerste kwartaal 2021 volgt een definitief ontwerp, met de gelegenheid tot inspraak. Het stadsdeel verwacht in de zomer 2021 met de aanleg te beginnen.

CEES FISSER