Vernieuwing Osdorpplein in volle gang

Op en rondom het Osdorpplein komen ongeveer 1100 nieuwe woningen, winkels, horeca en vrijetijdsvoorzieningen. De transformatie van het gebied naar een levendig stadscentrum is een flinke opgave met veel impact op de buurt. Op verschillende plekken zijn sloop-, bouw- en wegwerkzaamheden gaande. Om het verkeer in goede banen te leiden zijn wegomleidingen ingesteld. De vernieuwing van het Osdorpplein is volgens planning in 2022 afgerond.
Actuele werkzaamheden
Om ruimte te maken voor nieuwe woningen wordt het calamiteitenspoor van tramlijn 17 verplaatst van de zuidkant van het Osdorpplein naar de noordkant. Het nieuwe spoor is bijna klaar en het oude spoor wordt momenteel verwijderd. Ook wordt hier gewerkt aan nieuwe kabels en leidingen. Aan de zuidwestkant van het Osdorpplein is de uitbreiding gestart van het blok waar de Dirk van den Broek is gevestigd. Hier wordt meer winkelruimte gebouwd. Het woonblok naast de Hema wordt momenteel gesloopt. Naar verwachting start de bouw van de 171 nieuwe woningen en winkels in mei 2018.
Omleidingen
Vanwege de werkzaamheden wordt vanaf medio oktober het Osdorpplein in zuidelijke rijrichting, tussen Tussen Meer en de Suchtelen van de Haarenstraat, volledig afgesloten. Autoverkeer vanaf Tussenmeer rijdt via Osdorpplein (noord) richting Meer & Vaart. De Don Boscostraat, het Stadsloket en de naastgelegen ventweg blijven bereikbaar. Eind oktober, na afronding van de werkzaamheden aan het calamiteitenspoor aan de noordkant van het Osdorpplein, wordt de weg tussen Osdorpplein (noordkant) en Tussen Meer opengesteld voor verkeer.
Korte, intensieve bouwperiode
De gemeente streeft ernaar om de overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken. Bestuurscommissievoorzitter Achmed Baâdoud: “Er is jaren getekend en gerekend, maar nu gaan we echt beginnen met het vernieuwen van het regionale winkelcentrum van Amsterdam Nieuw-West. Essentieel is dat het gebied voor bewoners, winkeliers en bezoekers veilig en toegankelijk blijft en daar besteden we veel aandacht aan. Zo scheiden we bouwverkeer van bestemmingsverkeer. Ook proberen we het winkelgebied zo leefbaar en aantrekkelijk mogelijk te houden. In korte tijd wordt er veel gebouwd, hierdoor is de periode van overlast relatief kort. Door de huidige bouwactiviteiten hebben we over een paar jaar een aantrekkelijk en goed functionerend stadscentrum.”
Een actueel overzicht van de werkzaamheden vindt u op www.amsterdam.nl/centrumnieuwwest