Vernieuwing Centrum Nieuw-West naar nieuwe fase

Het Osdorpplein en omgeving wordt de komende jaren getransformeerd naar hét centrum van heel Nieuw-West. Donderdag 17 december om 16.00 uur ondertekenen stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud en Henk van Teeffelen (directeur LEBO Vastgoed) het contract voor de realisatie van 171 huurwoningen (vrije sector en sociale huur), een bovengrondse parkeergarage voor 270 auto’s  en bijna 10.000 extra vierkante meters detailhandel.

De bestaand bouw aan het Osdorpplein naast de Hema wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor terug. Per 1 december jl. is de herhuisvesting van de huidige bewoners gestart. Zij krijgen voorraag bij Woningnet in hun zoektocht naar een andere vergelijkbare woning. Dit herhuisvestingstraject duurt maximaal anderhalf jaar waarna het gebouw gesloopt wordt. De bouw start uiterlijk in mei 2018. Het huidige pand van de Dirk van den Broek op hoek Tussenmeer-Osdorpplein wordt uitgebreid met een plint met extra winkels. Ook deze bouw start in mei 2018.Achmed Baâdoud: ‘Er komt meer levendigheid in het centrum van Nieuw-West. Jonge inwoners geven aan blij te zijn met meer reuring. Er gaat veel gebeuren de komende tijd. Zo startte onlangs de vernieuwing van de Zuidwestoever en er worden nieuwe woningen gebouwd in de Suha-buurt. Ook de Shoperade wordt momenteel vernieuwd. Dit winkelgebied wordt hét centrum van heel Nieuw-West.’
U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de officiële ondertekening van het contract van de Gemeente Amsterdam Nieuw-West en LEBO Vastgoed op:

 

Donderdag 17 december 2015 om 16.00 uur

Stadsdeelkantoor Nieuw-West, Plein 40-45 nr. 1