Verkiezingen op 20 maart: Doe mee!

Volgende week woensdag mogen we twee keer stemmen: voor de Provinciale Staten en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Alle bekende partijen doen mee. Bij de Waterschapsverkiezing
is er wél een speciale partij: Water
Natuurlijk
. Dit is een groene onafhankelijke waterschapspartij, die o.a.
door GroenLinks en D66 gesteund wordt. Beide partijen doen voor het Waterschap
daarom niet met een eígen lijst mee. D66 en GL doen beide wél mee bij de
Provincie. Daar zijn de stemmen immers ook voor de Eerste Kamer van belang.

Provincie gaat over

Veel onderwerpen, bijvoorbeeld: de uitbreiding van Schiphol;
een provinciaal fonds om burgers te helpen bij de verduurzaming van hun
woningen; toename/afname van woningbouw in het groen; of boeren
milieu/klimaatvriendelijker moeten gaan werken; of er meer bedrijventerreinen
moeten komen en of weilanden vol zonnepanelen mogen worden gezet.

Waterschap gaat over

Duurzaamheid, waterkwaliteit en milieu. Moet er bijvoorbeeld
worden geïnvesteerd in het regenbestendig maken van wijken? Liever een laag
waterpeil voor grazende koeien of hoger zodat het veen geen CO2 uitstoot? Hoe
kan regenwater het beste worden vastgehouden om tekorten in een droge zomer te
voorkomen? Mogen landbouw en industrie goedkope chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken
waardoor de waterkwaliteit afneemt en bijen doodgaan?

Stemwijzer en
stemhulp

Allemaal belangrijke vraagstukken… Vul op internet de
stemwijzer voor de provincie Noord-Holland en de stemhulp voor Waterschap AGV
in. Dan ziet u meteen wat er verder speelt en met welke partij u het (het
meeste) eens bent.  Wat uw mening ook is,
breng uw stem uit! Slotenaren zijn welkom in de Molen van Sloten en Oud
Osdorpers in Zorgcentrum Leo Polak.