Verkeersinfarct op de Ookmeerweg?

 

Na de plannen voor een Meet-Inn aan de Ookmeerweg, ligt er nu een voorstel om distributiecentra in de Lutkemeerpolder te vestigen. Volgens de gemeente zijn ze in een vergevorde stadium met een grote partij. Tegelijkertijd geeft de gemeente toe dat de verkeerssituatie nog onderzocht moet worden. Maar met de nu al bekende gegevens is vrij eenvoudig aan te tonen dat een toename van het verkeer op de Ookmeerweg tot serieuze doorstroomproblemen zal leiden.

Een van de mogelijke gegadigden is het Food Center uit de Jan van Galenstraat. Een eerdere studie schetst daar gemiddeld 11.900 voertuigbewegingen per dag (inkomend en uitgaand). De huidige situatie op het kruispunt Ookmeerweg/Etnastraat kan een dergelijke toename van verkeer nooit verwerken.

Ook in het kader van de Meet-Inn is een verkeersonderzoek gedaan. De verwachte toename was ca 500 verkeersbewegingen per dag. De conclusie was glashelder: Verkeerskundige berekeningen hebben aangetoond dat in de toekomstige situatie 2025 zowel met als zonder Meet INN de verkeershinder toeneemt op het kruispunt S106-Etnastraat en met de huidige verkeersregeling niet voldaan kan worden aan de randvoorwaarden die de gemeente stelt aan de kwaliteit van de verkeersafwikkeling.” De onderzoekers wijzen er op dat eventuele toekomstige ontwikkelingen elders in de Lutkemeerpolder niet zijn meegenomen.

De toename van verkeer met de komst van een distributiecentrum is vele malen groter. De bereikbaarheid van de wijk en de luchtkwaliteit zullen drastisch afnemen.
Meer weten of in contact komen? info@behoudlutkemeer.nl