Verbeteringen voor openbaar vervoer in Nieuw-West

Om de
bereikbaarheid in Amsterdam Noord en Nieuw-West te verbeteren worden
aanpassingen aangebracht in een aantal buslijnen. Sinds de opening van de
Noord/Zuidlijn is het OV netwerk ingrijpend gewijzigd. Nu blijkt dat op een
aantal plekken verbeteringen nodig zijn, worden die daar doorgevoerd.

Sharon Dijksma, Portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van de Vervoerregio,
heeft samen met GVB besloten de wijzigingen per april door te voeren. Dit
gebeurt vooruitlopend op de nieuwe dienstregeling die in december 2019 ingaat.
Dijksma: “De Noord/Zuidlijn is sinds de opening een succes, maar de wijzigingen
die tegelijkertijd met ingebruikname zijn doorgevoerd in met name de bus- en
tramlijnen, hebben op sommige plekken tot minder goede bereikbaarheid geleid.
We nemen de klachten daarover serieus en staan voor een bereikbare stad. Daarom
voeren we nu deze verbeteringen door. Tegelijk onderzoeken we waar en op welke
manier we nog meer verbeteringen door kunnen voeren.” 


Nieuw West

Buslijn 21, die van
Geuzenveld naar CS rijdt, gaat vaker rijden in de ochtendspits. Er komt één bus
extra in de dienstregeling, zodat het aantal zit- en staanplaatsen met 8
procent toeneemt. Er rijdt dan elke 5,5 minuut een bus aan de oostkant langs de
wijk de Eendracht richting CS. Buslijn 249 zal dan niet meer rijden. De bus die
beschikbaar komt door het opheffen van lijn 249 wordt ingezet op lijn 21.

Een beperkt aantal
reizigers heeft hierdoor een extra overstap en enkele minuten meer reistijd,
maar zo’n 200 reizigers hebben voordeel van de toegenomen zit- en
staanplaatsen. De scholen waar buslijn 249 langs rijdt, zijn al op de hoogte
van de wijzigingen. Reizigers krijgen de komende weken informatie over wat er
voor hen verandert.

Alexandra van Huffelen,
directeur van GVB over de wijzigingen: “Ruim voor de start van het nieuwe
lijnennet hebben we aangegeven dat we heel goed zouden monitoren en zouden
bijstellen als dat nodig was. We zijn daarover continu in gesprek met alle
betrokkenen om het lijnennet steeds beter aan te laten sluiten op de wensen van
onze reizigers. Dat doen we met reizigers, de Vervoerregio, de gemeente en alle
stadsdelen. Wij hopen dat reizigers tevreden zijn met de verhoging en
uitbreiding van de businzet. In de loop van 2019 volgt nog een uitgebreide
evaluatie van het lijnennet.”